Приклад розрахунку інфляції, процентів та пені на суму боргу. Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань у період дії воєнного стану; з урахуванням продовження строків на період дії карантину та воєнного стану
Розраховано за допомогою калькулятора Професійний

Результат розрахунку

Сторони зобов'язання:

Позичальник

Взаєморозрахунки:

Договір позики № 01501 від 15.01.2020 року

Кількість документів: 3

Заборгованість: 60 000,00 грн

Дати та строки:

Дата подачі позову: 12.03.2024 року

Строк позовної давності: 3 роки

(з урахуванням продовження строку з 12.03.2020 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Мораторій на нарахування санкцій:

Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань у період дії воєнного стану

Майнове відшкодування та санкції:

Інфляційні нарахування

Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Сума збитків від інфляції: 22 657,69 грн

Проценти за користування коштами

Процентна ставка: 3% річних, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Сума нарахованих процентів: 7 624,40 грн

Пеня

Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ

Спеціальний строк позовної давності: 1 рік

(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 39 521,03 грн

Загальна сума вимог за результатами розрахунку: 129 803,12 грн

Взаєморозрахунки.

Сторони зобов'язання:

Позичальник

Відомості про взаєморозрахунки:

Договір позики № 01501 від 15.01.2020 року

№ з/пДокументДатаДо сплатиСплатаСальдо
1Позика12.01.2020120 000,00120 000,00
2Оплата22.03.202320 000,00100 000,00
3Оплата20.01.202440 000,0060 000,00
Разом120 000,0060 000,0060 000,00

Заборгованість за зобов'язаннями: 60 000,00 грн

Дата подачі позову: 12.03.2024 року

Строк позовної давності: 3 роки

(з урахуванням продовження строку з 12.03.2020 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Застосована загальна позовна давність тривалістю у три роки відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Інфляційні нарахування

Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012).

Розраховується за формулою:

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Сукупний індекс інфляції] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Сукупний індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.

Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 Цивільного кодексу України, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 12.06.2024 року.


Договір позики № 01501 від 15.01.2020 року

РозрахунокСукупний індекс інфляціїІнфляційні нарахування

У період з 12.01.2020 року по 23.02.2022 року індексація на суму 120 000,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 100,20% × 99,70% × 100,80% × 100,80% × 100,30% × 100,20% × 99,40% × 99,80% × 100,50% × 101,00% × 101,30% × 100,90% × 101,30% × 101,00% × 101,70% × 100,70% × 101,30% × 100,20% × 100,10% × 99,80% × 101,20% × 100,90% × 100,80% × 100,60% × 101,30% × 101,60% = 118,881% (за період Січень 2020 - Лютий 2022)
[Інфляційні нарахування] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 118,881% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 120 000,00 грн (сума боргу) = 22 657,69 грн

118,881%22 657,69

Період дії мораторію: з 24.02.2022 року по 12.06.2024 року

Таблиця результату:

Період розрахункуВраховано індекси інфляції за періодСукупний індекс інфляціїСума боргуСума боргу з урахуванням інфляціїІнфляційні нарахування
12.01.2020 - 23.02.2022Січень 2020 - Лютий 2022118,881%120 000,00142 657,6922 657,69
Разом22 657,69

* Зведена таблиця індексів інфляції за розрахунковий період (січень 2020 року - лютий 2022 року) за офіційними даними Державного комітету статистики України додається.

Сума збитків від інфляції: 22 657,69 грн

Проценти за користування коштами

Процентна ставка: 3% річних, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розраховується за формулою:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – проценти річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.

Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 Цивільного кодексу України, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 12.06.2024 року.


Договір позики № 01501 від 15.01.2020 року

РозрахунокКількість днівПроценти

Період розрахунку: з 12.01.2020 року по 31.12.2020 року - 355 днів
[Проценти] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 355 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 3 491,80 грн

3553 491,80

Період розрахунку: з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року - 365 днів
[Проценти] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 365 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 3 600,00 грн

3653 600,00

Період розрахунку: з 01.01.2022 року по 23.02.2022 року - 54 дні
[Проценти] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 54 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 532,60 грн

54532,60

Період дії мораторію: з 24.02.2022 року по 12.06.2024 року

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуПроцентна ставкаПроценти
12.01.2020 - 31.12.2020355120 000,003,000%3 491,80
01.01.2021 - 31.12.2021365120 000,003,000%3 600,00
01.01.2022 - 23.02.202254120 000,003,000%532,60
Разом7747 624,40

Сума нарахованих процентів: 7 624,40 грн

Пеня

Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ

Розраховується за формулою:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Розрахункова ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Розрахункова ставка (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.

Спеціальний строк позовної давності: 1 рік

(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Відповідно до ст. 258 Цивільного кодексу України, спеціальна позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 Цивільного кодексу України, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Відповідно до пункту 18 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України, застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 12.06.2024 року.


Договір позики № 01501 від 15.01.2020 року

РозрахунокКількість днівПеня

Період розрахунку: з 12.01.2020 року по 30.01.2020 року - 19 днів
[Розрахункова ставка] = 13,500% (облікова ставка НБУ) × 2 = 27,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 27,000% (розрахункова ставка) / 100% × 19 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 1 681,97 грн

191 681,97

Період розрахунку: з 31.01.2020 року по 12.03.2020 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 11,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 22,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 22,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 3 029,51 грн

423 029,51

Період розрахунку: з 13.03.2020 року по 23.04.2020 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 10,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 20,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 20,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 2 754,10 грн

422 754,10

Період розрахунку: з 24.04.2020 року по 11.06.2020 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 8,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 16,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 16,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 2 570,49 грн

492 570,49

Період розрахунку: з 12.06.2020 року по 31.12.2020 року - 203 дні
[Розрахункова ставка] = 6,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 12,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 12,000% (розрахункова ставка) / 100% × 203 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 7 986,89 грн

2037 986,89

Період розрахунку: з 01.01.2021 року по 04.03.2021 року - 63 дні
[Розрахункова ставка] = 6,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 12,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 12,000% (розрахункова ставка) / 100% × 63 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 2 485,48 грн

632 485,48

Період розрахунку: з 05.03.2021 року по 15.04.2021 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 6,500% (облікова ставка НБУ) × 2 = 13,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 13,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 1 795,07 грн

421 795,07

Період розрахунку: з 16.04.2021 року по 22.07.2021 року - 98 днів
[Розрахункова ставка] = 7,500% (облікова ставка НБУ) × 2 = 15,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 15,000% (розрахункова ставка) / 100% × 98 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 4 832,88 грн

984 832,88

Період розрахунку: з 23.07.2021 року по 09.09.2021 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 8,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 16,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 16,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 2 577,53 грн

492 577,53

Період розрахунку: з 10.09.2021 року по 09.12.2021 року - 91 день
[Розрахункова ставка] = 8,500% (облікова ставка НБУ) × 2 = 17,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 17,000% (розрахункова ставка) / 100% × 91 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 5 086,03 грн

915 086,03

Період розрахунку: з 10.12.2021 року по 31.12.2021 року - 22 дні
[Розрахункова ставка] = 9,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 18,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 18,000% (розрахункова ставка) / 100% × 22 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 1 301,92 грн

221 301,92

Період розрахунку: з 01.01.2022 року по 20.01.2022 року - 20 днів
[Розрахункова ставка] = 9,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 18,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 18,000% (розрахункова ставка) / 100% × 20 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 1 183,56 грн

201 183,56

Період розрахунку: з 21.01.2022 року по 23.02.2022 року - 34 дні
[Розрахункова ставка] = 10,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 20,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 20,000% (розрахункова ставка) / 100% × 34 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 2 235,62 грн

342 235,62

Період дії мораторію: з 24.02.2022 року по 12.06.2024 року

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуОблікова ставка НБУРозрахункова ставкаПеня
12.01.2020 - 30.01.202019120 000,0013,500%27,000%1 681,97
31.01.2020 - 12.03.202042120 000,0011,000%22,000%3 029,51
13.03.2020 - 23.04.202042120 000,0010,000%20,000%2 754,10
24.04.2020 - 11.06.202049120 000,008,000%16,000%2 570,49
12.06.2020 - 31.12.2020203120 000,006,000%12,000%7 986,89
01.01.2021 - 04.03.202163120 000,006,000%12,000%2 485,48
05.03.2021 - 15.04.202142120 000,006,500%13,000%1 795,07
16.04.2021 - 22.07.202198120 000,007,500%15,000%4 832,88
23.07.2021 - 09.09.202149120 000,008,000%16,000%2 577,53
10.09.2021 - 09.12.202191120 000,008,500%17,000%5 086,03
10.12.2021 - 31.12.202122120 000,009,000%18,000%1 301,92
01.01.2022 - 20.01.202220120 000,009,000%18,000%1 183,56
21.01.2022 - 23.02.202234120 000,0010,000%20,000%2 235,62
Разом77439 521,03

Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 39 521,03 грн

Висновок

Станом на 12.03.2024 року загальна сума вимог дорівнює 129 803,12 грн та складається з:

Заборгованість за зобов'язаннями: 60 000,00 грн
Майнове відшкодування та санкції: 22 657,69 грн (інфляція) + 7 624,40 грн (проценти) + 39 521,03 грн (пеня) = 69 803,12 грн

Час виконання розрахунку: 20.04.2024, 15:54 - Calculator.In.Ua

Корисна інформація?

Поділіться інформацією з друзями

Відгуки та коментарі

Останні відгуки:

Ваш відгук буде першим

Інформація

Висновок:

Загальна сума вимог: 129 803,12 грн
у т.ч. 60 000,00 грн боргу і 69 803,12 грн санкції: 22 657,69 грн (інфляція) + 7 624,40 грн (проценти) + 39 521,03 грн (пеня)

Кількість аркушів розрахунку: 15
+ Технічні дані та інформація
Всього 16 аркушів

Час виконання розрахунку:
20.04.2024, 15:54

Копіювати розрахунок

Копіювати

Завантажити розгорнутий розрахунок

Завантажити .PDF Завантажити .DOC Версія для друку

Дивіться також: