Приклад розрахунку інфляції, процентів та пені на суму боргу за двома постачаннями за одним договором і оплати за цими постачаннями здійснювалися окремо
Розраховано за допомогою калькулятора Інфляція, проценти, пеня PRO

Результат розрахунку

Сторони зобов'язання:

ТОВ "Постачальник Лтд" - АТ "Одержувач"

Взаєморозрахунки:

Кількість зобов'язань: 2

Загальна кількість документів: 6

Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн


Зобов'язання № 1

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

Кількість документів: 3

Заборгованість: 60 000,00 грн

Зобов'язання № 2

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

Кількість документів: 3

Заборгованість: 260 000,00 грн

Дати та строки:

Дата подачі позову: 12.03.2024 року

Строк позовної давності: 3 роки

(з урахуванням продовження строку з 22.03.2022 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Майнове відшкодування та санкції:

Інфляційні нарахування

Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Сума збитків від інфляції: 157 439,56 грн

Проценти за користування коштами

Процентна ставка: 3% річних, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Сума нарахованих процентів: 30 663,54 грн

Пеня

Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ

Спеціальний строк позовної давності: 1 рік

(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Строк в межах якого нараховується пеня: 6 місяців

(з урахуванням продовження строку з 12.01.2022 року до 30.06.2023 року під час дії карантину)

Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 412 225,75 грн

Загальна сума вимог за результатами розрахунку: 920 328,85 грн

Взаєморозрахунки.

Сторони зобов'язання:

ТОВ "Постачальник Лтд" - АТ "Одержувач"

Відомості про взаєморозрахунки:


Зобов'язання № 1

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

№ з/пДокументДатаДо сплатиСплатаСальдо
1Накладна № 0021012.01.2022120 000,00120 000,00
2Б/в 264422.03.202320 000,00100 000,00
3Б/в 376420.01.202440 000,0060 000,00
Разом120 000,0060 000,0060 000,00

Зобов'язання № 2

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

№ з/пДокументДатаДо сплатиСплатаСальдо
1Накладна № 0041222.03.2022500 000,00500 000,00
2Б/в 264522.03.2023200 000,00300 000,00
3Б/в 376520.01.202440 000,00260 000,00
Разом500 000,00240 000,00260 000,00

Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн

Дата подачі позову: 12.03.2024 року

Строк позовної давності: 3 роки

(з урахуванням продовження строку з 22.03.2022 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Застосована загальна позовна давність тривалістю у три роки відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Інфляційні нарахування

Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012).

Розрахунок виконано за методикою, яка викладена у Постанові Верховного Суду України у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 26.06.2020 у справі № 905/21/19:

Методика розрахунку інфляційних збитків відповідно до статті 625 ЦК України передбачає такий математичний підхід, що дозволяє включення інфляційних збитків попереднього періоду до загальної суми боргу, яка обраховується із застосуванням індексів інфляції, визначених Держстатом України на наступні періоди, без переривання ланцюга розрахунку у випадку зниження інфляції менше ніж 100% (дефляції).

При розрахунку інфляційних втрат у зв’язку з простроченням боржником виконання грошового зобов’язання до цивільних відносин за аналогією закону застосовано положення Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Порядок індексації грошових коштів визначається із застосуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) за офіційними даними Державного комітету статистики України у відповідний місяць прострочення боржника як результат множення грошового доходу на величину приросту споживчих цін за певний період, поділену на 100 відсотків (абзац п’ятий пункт четвертий згаданого Порядку)

У разі зміни суми боргу (зменшення, або збільшення) враховується фактична вартість грошей на кінець розрахункового періоду з урахуванням інфляційних процесів.

Подальший розрахунок інфляційних збитків здійснюється з урахуванням саме проіндексованого залишку основного боргу за попередній період у тій самій послідовності (шляхом перемножування на індекс інфляції за наступний період та віднімання конкретної суми погашення боргу в новому розрахунковому періоді).

Величина приросту індексу споживчих цін за період (сукупний індекс інфляції) заокруглюється до десяткового числа після коми.

Розрахунок виконано за методикою, яка викладена у Постанові Верховного Суду України у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 26.06.2020 у справі № 905/21/19:

Методика розрахунку інфляційних збитків відповідно до статті 625 ЦК України передбачає такий математичний підхід, що дозволяє включення інфляційних збитків попереднього періоду до загальної суми боргу, яка обраховується із застосуванням індексів інфляції, визначених Держстатом України на наступні періоди, без переривання ланцюга розрахунку у випадку зниження інфляції менше ніж 100% (дефляції).

При розрахунку інфляційних втрат у зв’язку з простроченням боржником виконання грошового зобов’язання до цивільних відносин за аналогією закону застосовано положення Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Порядок індексації грошових коштів визначається із застосуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) за офіційними даними Державного комітету статистики України у відповідний місяць прострочення боржника як результат множення грошового доходу на величину приросту споживчих цін за певний період, поділену на 100 відсотків (абзац п’ятий пункт четвертий згаданого Порядку)

У разі зміни суми боргу (зменшення, або збільшення) враховується фактична вартість грошей на кінець розрахункового періоду з урахуванням інфляційних процесів.

Подальший розрахунок інфляційних збитків здійснюється з урахуванням саме проіндексованого залишку основного боргу за попередній період у тій самій послідовності (шляхом перемножування на індекс інфляції за наступний період та віднімання конкретної суми погашення боргу в новому розрахунковому періоді).

Величина приросту індексу споживчих цін за період (сукупний індекс інфляції) заокруглюється до десяткового числа після коми.

Розраховується за формулою:

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Сукупний індекс інфляції] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу з інфляційною складовою.
[Сукупний індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період, який заокруглюється до десяткового числа після коми.


Зобов'язання № 1

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

РозрахунокСукупний індекс інфляціїІнфляційні нарахування

У період з 12.01.2022 року по 31.03.2023 року сума основного боргу 120 000,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 101,3% × 101,6% × 104,5% × 103,1% × 102,7% × 103,1% × 100,7% × 101,1% × 101,9% × 102,5% × 100,7% × 100,7% × 100,8% × 100,7% × 101,5% = 130,4% (за період Січень 2022 - Березень 2023)
[Інфляційні нарахування] = 120 000,00 грн (сума боргу на початок періоду) × 130,4% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 120 000,00 грн (сума основного боргу) = 36 480,00 грн

130,4%36 480,00

У період з 01.04.2023 року по 31.01.2024 року сума основного боргу 100 000,00 грн
[Сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду] = 100 000,00 грн (сума основного боргу) + 36 480,00 грн (інфляційна складова) = 136 480,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 100,2% × 100,5% × 100,8% × 99,4% × 98,6% × 100,5% × 100,8% × 100,5% × 100,7% × 100,4% = 102,4% (за період Квітень 2023 - Січень 2024)
[Інфляційні нарахування] = 136 480,00 грн (сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду) × 102,4% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 100 000,00 грн (сума основного боргу) = 3 275,52 грн

102,4%3 275,52

У період з 01.02.2024 року по 12.03.2024 року сума основного боргу 60 000,00 грн
[Сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду] = 60 000,00 грн (сума основного боргу) + 39 755,52 грн (інфляційна складова) = 99 755,52 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 100,3% = 100,3% (за період Лютий 2024)
[Інфляційні нарахування] = 99 755,52 грн (сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду) × 100,3% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 60 000,00 грн (сума основного боргу) = 299,27 грн

100,3%299,27

Таблиця результату:

Період розрахунку, враховано індекси інфляції за періодСукупний індекс інфляціїСума основного боргуСума основного боргу з інфляційною складовоюСума боргу з урахуванням інфляціїІнфляційні нарахування
12.01.2022 - 31.03.2023
Січень 2022 - Березень 2023
130,4%120 000,00120 000,00156 480,0036 480,00
01.04.2023 - 31.01.2024
Квітень 2023 - Січень 2024
102,4%100 000,00136 480,00139 755,523 275,52
01.02.2024 - 12.03.2024
Лютий 2024
100,3%60 000,0099 755,52100 054,79299,27
Разом40 054,79

Зобов'язання № 2

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

РозрахунокСукупний індекс інфляціїІнфляційні нарахування

У період з 01.04.2022 року по 31.03.2023 року сума основного боргу 500 000,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 103,1% × 102,7% × 103,1% × 100,7% × 101,1% × 101,9% × 102,5% × 100,7% × 100,7% × 100,8% × 100,7% × 101,5% = 121,3% (за період Квітень 2022 - Березень 2023)
[Інфляційні нарахування] = 500 000,00 грн (сума боргу на початок періоду) × 121,3% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 500 000,00 грн (сума основного боргу) = 106 500,00 грн

121,3%106 500,00

У період з 01.04.2023 року по 31.01.2024 року сума основного боргу 300 000,00 грн
[Сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду] = 300 000,00 грн (сума основного боргу) + 106 500,00 грн (інфляційна складова) = 406 500,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 100,2% × 100,5% × 100,8% × 99,4% × 98,6% × 100,5% × 100,8% × 100,5% × 100,7% × 100,4% = 102,4% (за період Квітень 2023 - Січень 2024)
[Інфляційні нарахування] = 406 500,00 грн (сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду) × 102,4% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 300 000,00 грн (сума основного боргу) = 9 756,00 грн

102,4%9 756,00

У період з 01.02.2024 року по 12.03.2024 року сума основного боргу 260 000,00 грн
[Сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду] = 260 000,00 грн (сума основного боргу) + 116 256,00 грн (інфляційна складова) = 376 256,00 грн
[Сукупний індекс інфляції] = 100,3% = 100,3% (за період Лютий 2024)
[Інфляційні нарахування] = 376 256,00 грн (сума основного боргу з інфляційною складовою на початок періоду) × 100,3% (сукупний індекс інфляції) / 100% - 260 000,00 грн (сума основного боргу) = 1 128,77 грн

100,3%1 128,77

Таблиця результату:

Період розрахунку, враховано індекси інфляції за періодСукупний індекс інфляціїСума основного боргуСума основного боргу з інфляційною складовоюСума боргу з урахуванням інфляціїІнфляційні нарахування
01.04.2022 - 31.03.2023
Квітень 2022 - Березень 2023
121,3%500 000,00500 000,00606 500,00106 500,00
01.04.2023 - 31.01.2024
Квітень 2023 - Січень 2024
102,4%300 000,00406 500,00416 256,009 756,00
01.02.2024 - 12.03.2024
Лютий 2024
100,3%260 000,00376 256,00377 384,771 128,77
Разом117 384,77

* Зведена таблиця індексів інфляції за розрахунковий період (січень 2022 року - лютий 2024 року) за офіційними даними Державного комітету статистики України додається.

Сума збитків від інфляції: 157 439,56 грн

Проценти за користування коштами

Процентна ставка: 3% річних, згідно зі ст. 625 ЦК України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розраховується за формулою:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – проценти річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.


Зобов'язання № 1

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

РозрахунокКількість днівПроценти

Період розрахунку: з 12.01.2022 року по 31.12.2022 року - 354 дні
[Проценти] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 354 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 3 491,51 грн

3543 491,51

Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 21.03.2023 року - 80 днів
[Проценти] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 80 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 789,04 грн

80789,04

Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 31.12.2023 року - 285 днів
[Проценти] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 285 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 2 342,47 грн

2852 342,47

Період розрахунку: з 01.01.2024 року по 19.01.2024 року - 19 днів
[Проценти] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 19 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 155,74 грн

19155,74

Період розрахунку: з 20.01.2024 року по 12.03.2024 року - 53 дні
[Проценти] = 60 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 53 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 260,66 грн

53260,66

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуПроцентна ставкаПроценти
12.01.2022 - 31.12.2022354120 000,003,000%3 491,51
01.01.2023 - 21.03.202380120 000,003,000%789,04
22.03.2023 - 31.12.2023285100 000,003,000%2 342,47
01.01.2024 - 19.01.202419100 000,003,000%155,74
20.01.2024 - 12.03.20245360 000,003,000%260,66
Разом7917 039,42

Зобов'язання № 2

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

РозрахунокКількість днівПроценти

Період розрахунку: з 22.03.2022 року по 31.12.2022 року - 285 днів
[Проценти] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 285 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 11 712,33 грн

28511 712,33

Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 21.03.2023 року - 80 днів
[Проценти] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 80 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 3 287,67 грн

803 287,67

Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 31.12.2023 року - 285 днів
[Проценти] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 285 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 7 027,40 грн

2857 027,40

Період розрахунку: з 01.01.2024 року по 19.01.2024 року - 19 днів
[Проценти] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 19 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 467,21 грн

19467,21

Період розрахунку: з 20.01.2024 року по 12.03.2024 року - 53 дні
[Проценти] = 260 000,00 грн (сума боргу) × 3,000% (процентна ставка) / 100% × 53 (кількість днів) / 366 (днів у році) = 1 129,51 грн

531 129,51

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуПроцентна ставкаПроценти
22.03.2022 - 31.12.2022285500 000,003,000%11 712,33
01.01.2023 - 21.03.202380500 000,003,000%3 287,67
22.03.2023 - 31.12.2023285300 000,003,000%7 027,40
01.01.2024 - 19.01.202419300 000,003,000%467,21
20.01.2024 - 12.03.202453260 000,003,000%1 129,51
Разом72223 624,12

Сума нарахованих процентів: 30 663,54 грн

Пеня

Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ

Розраховується за формулою:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Розрахункова ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Розрахункова ставка (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.

Спеціальний строк позовної давності: 1 рік

(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)

Відповідно до ст. 258 Цивільного кодексу України, спеціальна позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.

Строк в межах якого нараховується пеня: 6 місяців

(з урахуванням продовження строку з 12.01.2022 року до 30.06.2023 року під час дії карантину)

Строк в межах якого нараховуються штрафні санкції встановлено ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, а саме, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.


Зобов'язання № 1

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

Нарахування обмежено строками, які встановлено законодавством:

Кінець розрахункового періоду 31.12.2023 року, відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців.

РозрахунокКількість днівПеня

Період розрахунку: з 12.01.2022 року по 20.01.2022 року - 9 днів
[Розрахункова ставка] = 9,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 18,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 18,000% (розрахункова ставка) / 100% × 9 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 532,60 грн

9532,60

Період розрахунку: з 21.01.2022 року по 03.03.2022 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 10,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 20,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 20,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 2 761,64 грн

422 761,64

Період розрахунку: з 04.03.2022 року по 02.06.2022 року - 91 день
[Розрахункова ставка] = 10,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 20,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 20,000% (розрахункова ставка) / 100% × 91 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 5 983,56 грн

915 983,56

Період розрахунку: з 03.06.2022 року по 21.07.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 8 054,79 грн

498 054,79

Період розрахунку: з 22.07.2022 року по 08.09.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 8 054,79 грн

498 054,79

Період розрахунку: з 09.09.2022 року по 20.10.2022 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 6 904,11 грн

426 904,11

Період розрахунку: з 21.10.2022 року по 08.12.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 8 054,79 грн

498 054,79

Період розрахунку: з 09.12.2022 року по 31.12.2022 року - 23 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 23 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 3 780,82 грн

233 780,82

Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 26.01.2023 року - 26 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 26 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 4 273,97 грн

264 273,97

Період розрахунку: з 27.01.2023 року по 16.03.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 8 054,79 грн

498 054,79

Період розрахунку: з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року - 5 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 120 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 5 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 821,92 грн

5821,92

Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 27.04.2023 року - 37 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 37 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 5 068,49 грн

375 068,49

Період розрахунку: з 28.04.2023 року по 15.06.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 6 712,33 грн

496 712,33

Період розрахунку: з 16.06.2023 року по 27.07.2023 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 5 753,42 грн

425 753,42

Період розрахунку: з 28.07.2023 року по 14.09.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 22,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 44,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 44,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 5 906,85 грн

495 906,85

Період розрахунку: з 15.09.2023 року по 26.10.2023 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 20,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 40,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 40,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 4 602,74 грн

424 602,74

Період розрахунку: з 27.10.2023 року по 14.12.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 16,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 32,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 32,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 4 295,89 грн

494 295,89

Період розрахунку: з 15.12.2023 року по 31.12.2023 року - 17 днів
[Розрахункова ставка] = 15,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 30,000%
[Пеня] = 100 000,00 грн (сума боргу) × 30,000% (розрахункова ставка) / 100% × 17 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 1 397,26 грн

171 397,26

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуОблікова ставка НБУРозрахункова ставкаПеня
12.01.2022 - 20.01.20229120 000,009,000%18,000%532,60
21.01.2022 - 03.03.202242120 000,0010,000%20,000%2 761,64
04.03.2022 - 02.06.202291120 000,0010,000%20,000%5 983,56
03.06.2022 - 21.07.202249120 000,0025,000%50,000%8 054,79
22.07.2022 - 08.09.202249120 000,0025,000%50,000%8 054,79
09.09.2022 - 20.10.202242120 000,0025,000%50,000%6 904,11
21.10.2022 - 08.12.202249120 000,0025,000%50,000%8 054,79
09.12.2022 - 31.12.202223120 000,0025,000%50,000%3 780,82
01.01.2023 - 26.01.202326120 000,0025,000%50,000%4 273,97
27.01.2023 - 16.03.202349120 000,0025,000%50,000%8 054,79
17.03.2023 - 21.03.20235120 000,0025,000%50,000%821,92
22.03.2023 - 27.04.202337100 000,0025,000%50,000%5 068,49
28.04.2023 - 15.06.202349100 000,0025,000%50,000%6 712,33
16.06.2023 - 27.07.202342100 000,0025,000%50,000%5 753,42
28.07.2023 - 14.09.202349100 000,0022,000%44,000%5 906,85
15.09.2023 - 26.10.202342100 000,0020,000%40,000%4 602,74
27.10.2023 - 14.12.202349100 000,0016,000%32,000%4 295,89
15.12.2023 - 31.12.202317100 000,0015,000%30,000%1 397,26
Разом71991 014,79

Зобов'язання № 2

Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року

Нарахування обмежено строками, які встановлено законодавством:

Кінець розрахункового періоду 31.12.2023 року, відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців.

РозрахунокКількість днівПеня

Період розрахунку: з 22.03.2022 року по 02.06.2022 року - 73 дні
[Розрахункова ставка] = 10,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 20,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 20,000% (розрахункова ставка) / 100% × 73 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 20 000,00 грн

7320 000,00

Період розрахунку: з 03.06.2022 року по 21.07.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 33 561,64 грн

4933 561,64

Період розрахунку: з 22.07.2022 року по 08.09.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 33 561,64 грн

4933 561,64

Період розрахунку: з 09.09.2022 року по 20.10.2022 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 28 767,12 грн

4228 767,12

Період розрахунку: з 21.10.2022 року по 08.12.2022 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 33 561,64 грн

4933 561,64

Період розрахунку: з 09.12.2022 року по 31.12.2022 року - 23 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 23 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 15 753,42 грн

2315 753,42

Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 26.01.2023 року - 26 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 26 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 17 808,22 грн

2617 808,22

Період розрахунку: з 27.01.2023 року по 16.03.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 33 561,64 грн

4933 561,64

Період розрахунку: з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року - 5 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 500 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 5 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 3 424,66 грн

53 424,66

Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 27.04.2023 року - 37 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 37 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 15 205,48 грн

3715 205,48

Період розрахунку: з 28.04.2023 року по 15.06.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 20 136,99 грн

4920 136,99

Період розрахунку: з 16.06.2023 року по 27.07.2023 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 25,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 50,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 50,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 17 260,27 грн

4217 260,27

Період розрахунку: з 28.07.2023 року по 14.09.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 22,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 44,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 44,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 17 720,55 грн

4917 720,55

Період розрахунку: з 15.09.2023 року по 26.10.2023 року - 42 дні
[Розрахункова ставка] = 20,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 40,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 40,000% (розрахункова ставка) / 100% × 42 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 13 808,22 грн

4213 808,22

Період розрахунку: з 27.10.2023 року по 14.12.2023 року - 49 днів
[Розрахункова ставка] = 16,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 32,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 32,000% (розрахункова ставка) / 100% × 49 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 12 887,67 грн

4912 887,67

Період розрахунку: з 15.12.2023 року по 31.12.2023 року - 17 днів
[Розрахункова ставка] = 15,000% (облікова ставка НБУ) × 2 = 30,000%
[Пеня] = 300 000,00 грн (сума боргу) × 30,000% (розрахункова ставка) / 100% × 17 (кількість днів) / 365 (днів у році) = 4 191,78 грн

174 191,78

Таблиця результату:

Період розрахункуКількість днівСума боргуОблікова ставка НБУРозрахункова ставкаПеня
22.03.2022 - 02.06.202273500 000,0010,000%20,000%20 000,00
03.06.2022 - 21.07.202249500 000,0025,000%50,000%33 561,64
22.07.2022 - 08.09.202249500 000,0025,000%50,000%33 561,64
09.09.2022 - 20.10.202242500 000,0025,000%50,000%28 767,12
21.10.2022 - 08.12.202249500 000,0025,000%50,000%33 561,64
09.12.2022 - 31.12.202223500 000,0025,000%50,000%15 753,42
01.01.2023 - 26.01.202326500 000,0025,000%50,000%17 808,22
27.01.2023 - 16.03.202349500 000,0025,000%50,000%33 561,64
17.03.2023 - 21.03.20235500 000,0025,000%50,000%3 424,66
22.03.2023 - 27.04.202337300 000,0025,000%50,000%15 205,48
28.04.2023 - 15.06.202349300 000,0025,000%50,000%20 136,99
16.06.2023 - 27.07.202342300 000,0025,000%50,000%17 260,27
28.07.2023 - 14.09.202349300 000,0022,000%44,000%17 720,55
15.09.2023 - 26.10.202342300 000,0020,000%40,000%13 808,22
27.10.2023 - 14.12.202349300 000,0016,000%32,000%12 887,67
15.12.2023 - 31.12.202317300 000,0015,000%30,000%4 191,78
Разом650321 210,96

Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 412 225,75 грн

Висновок

Станом на 12.03.2024 року загальна сума вимог дорівнює 920 328,85 грн та складається з:

Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн
Майнове відшкодування та санкції: 157 439,56 грн (інфляція) + 30 663,54 грн (проценти) + 412 225,75 грн (пеня) = 600 328,85 грн

Час виконання розрахунку: 18.04.2024, 16:52 - Calculator.In.Ua

Корисна інформація?

Поділіться інформацією з друзями

Відгуки та коментарі

Останні відгуки:

Ваш відгук буде першим

Інформація

Висновок:

Загальна сума вимог: 920 328,85 грн
у т.ч. 320 000,00 грн боргу і 600 328,85 грн санкції: 157 439,56 грн (інфляція) + 30 663,54 грн (проценти) + 412 225,75 грн (пеня)

Кількість аркушів розрахунку: 21
+ Технічні дані та інформація
Всього 22 аркуші

Час виконання розрахунку:
18.04.2024, 16:52

Копіювати розрахунок

Копіювати

Завантажити розгорнутий розрахунок

Завантажити .PDF Завантажити .DOC Версія для друку