Рассчитать неустойку калькулятор

Рассчитать неустойку калькулятор

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Калькулятор розрахунку заборгованості за договором допоможе правильно визначити розмір неустойки, яка утворилася при неналежному виконанні якихось зобов'язань однієї зі сторін. На практиці найчастіше борги виникають при таких правовідносинах:

при невиконанні позичальником своїх обов'язків за договором позики;

при порушеннях орендарем умов договору оренди;

порушення з інших правопорушень.

Читати далі

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Калькулятор штрафних санкцій

Калькулятор майнових втрат та санкцій

Пеня за несвоєчасне виконання

За правилами ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Ответственность за невыполнение договоров

Обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств, так же как и одностороннее изменение условий договора не допускается, если иное не установлено договором или законом.

Невыполнение договорных обязательств может проявляться в различных формах. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору нарушитель несет ответственность, в общем случае состоит в том, что он:

Читати далі

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Гражданский кодекс Украины (далее - ГКУ) в ст. 546 предусматривает такие виды обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток. Этот перечень не исчерпывающий, и стороны могут обусловливать другие специфические виды обеспечения, что также предусмотрено упомянутой статье ГКУ. В зависимости от значимости договорного обязательства, можно выбирать разные по характеру способы обеспечения, а при необходимости - применять одновременно несколько обеспечений.

Читати далі

Розрахунок пені

Пеня - це неустойка, яка розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦКУ).

У багатьох господарських договорах є пункт, який передбачає штрафні санкції в разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань. Наприклад, пункт договору приблизно такого змісту:

Читати далі

Корисні посилання

Можливість накладення арешту на рахунки

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Стягнення пені до повного виконання зобов'язань повністю відповідає законодавству

Розрахунок позовних вимог. Калькулятор ціни позову

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5%

Порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів

Акт звірки не є доказом

Взыскание процентов и пени

Про іпотеку і строки давності

Дивіться також:

рассчитать неустойку рассчитать пени калькулятор рассчитать пеню калькулятор украина как рассчитать задолженность по алиментам калькулятор как посчитать неустойку по алиментам рассчитать неустойку по алиментам калькулятор онлайн рассчитать алименты калькулятор рассчитать пени по налогам калькулятор как рассчитать неустойку по алиментам как рассчитать неустойку по алиментам таблица как рассчитать алименты калькулятор рассчитать неустойку онлайн как высчитать неустойку по алиментам как рассчитать неустойку по алиментам калькулятор рассчитать неустойку по договору как считать неустойку по алиментам рассчитать индекс инфляции калькулятор посчитать неустойку рассчитать неустойку по алиментам онлайн калькулятор рассчитать неустойку калькулятор рассчитать неустойку по алиментам как рассчитать ипотеку калькулятор как рассчитать неустойку как рассчитать неустойку по договору рассчитать пени по налогу калькулятор