Калькулятор штрафних санкцій

Калькулятор штрафних санкцій

Калькулятор майнових втрат та санкцій

Пеня за несвоєчасне виконання

За правилами ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку (штраф, пеню) виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Таким чином, пеня – це санкція, яка нараховується з першого дня прострочення виконання зобов’язання й до того дня, доки зобов’язання не буде виконано.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено обов’язок боржника, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Проаналізувавши норми ст. ст. 524, 533-535, 625 ЦК України, можна дійти висновку, що грошовим є зобов’язання, яке виражається в грошових одиницях України (грошовому еквіваленті в іноземній валюті), тобто будь-яке зобов’язання зі сплати коштів.

Таким чином, грошовим зобов’язанням є таке правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана сплатити гроші на користь другої сторони (кредитора), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

У ч. 3 ст. 510 ЦК України визначено, що якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

Отже, грошовим слід вважати будь-яке зобов’язання, що складається, у тому числі, з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій відповідає кореспондуючий обов’язок боржника сплатити гроші на користь кредитора.

Майнові втрати

Таким чином, у разі прострочення виконання грошових зобов’язань, на них поширюється дія ч. 2 ст. 625 ЦК України як спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов’язання.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 624 ЦК України, якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню в повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Застосування судами положень ч. 2 ст. 625 ЦК України, згідно з якою в разі порушення стороною договору своїх грошових зобов’язань законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).

Корисні посилання

Одночасне стягнення штрафу та пені

Стягнення заборгованості в іноземній валюті

Розрахунок індексу інфляції

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Расчет пени. Практические рекомендации

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

Про штрафні санкції

Судове рішення не позбавляє права на штрафні санкції

Дивіться також:

стягнення штрафних санкцій за договором клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій зразок нарахування штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій ліга формула нарахування штрафних санкцій калькулятор підрахунку заборгованості та штрафних санкцій калькулятор санкцій онлайн розрахунок розмір штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій зменшення штрафних санкцій господарським судом методика розрахунків штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій ліга закон калькулятор штрафних санкцій онлайн розрахунок штрафних санкцій за договором поставки розрахунок штрафних санкцій онлайн калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором онлайн калькулятор штрафних санкцій калькулятор розрахунку штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій калькулятор автоматичний розрахунок штрафних санкцій за споживчим договором калькулятор санкцій види штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій ліга ліга калькулятор штрафних санкцій