Калькулятор нарахування пені за договором

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеня

Дата початку періоду

Дата кінця періоду

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ

Контактна інформація

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле
Нормативно-правове обґрунтування

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

або:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання.

Дивіться також:

строк нарахування пені як розрахувати пеню за договором нарахування пені калькулятор нарахування пені 2021 стягнення штрафних санкцій за договором нарахування пені в господарському процесі нарахування пені 3% річних калькулятор нарахування пені за договором підряду порядок нарахування пені формула нарахування пені розрахунок пені за договором нарахування пені калькулятор строк нарахування пені 6 місяців строки нарахування пені нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати калькулятор нарахування пені 2019 калькулятор нарахування пені період нарахування пені розрахунок процентів за договором позики формула розрахунку пені за договором калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором нарахування пені онлайн калькулятор нарахування пені , інфляції, 3% річних нарахування пені за договором нарахування пені у 2021