Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній формі

Взаєморозрахунки:

Назва та дата зобов'язання у довільній формі

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
Назва документу;Дата;До сплати;Оплата

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки

Назва документуДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених даних

№ з/пНазва документуДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахунку


Дати та строки:

Дата подачі позовної заяви до суду

Встановити іншу дату закінчення розрахунку

Дата, по яку будуть нараховані санкції

Загальний строк позовної давності 3 роки змінити

роки

Санкції:

Розрахувати інфляційні втрати

Розрахувати суму процентів

Ставка може бути у процентах річних/в день

Розрахувати суму пені

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ

Контактна інформація

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле
Нормативно-правове обґрунтування
Взаєморозрахунки

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Строк позовної давності

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України).

Інфляційні нарахування

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними.
Розраховується за формулою:
[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]
Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.

Три проценти річних від простроченої суми

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Розраховується за формулою:
[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]
або:
[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка у день (%)] / 100% × [Кількість днів]
Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Процентна ставка (%)] – три проценти річних, відповідно до ст. 625 ЦК України.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Строк спеціальної позовної давності
Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України).
Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України).
Строк, через який припиняється нарахування пені
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).
Обмеження розміру пені
Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань").
Розраховується за формулою:
[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]
Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання.

Дивіться також:

ціна позову калькулятор ціна ціна позову визначається юрист ру інфляція 225 ціна позову цпк про відповідальність за несвоєчасне виконання індекс інфляція як визначається ціна позову у позовах про стягнення грошей юрист калькулятор ціна позову про стягнення аліментів інфляційні втрати розрахунок якщо інфляція 12 то який повинен бути відсоток на крет про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання зу про відповідальність за несвоєчасне виконання договор юрист ру пеня розрахунок зу про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових інфляція калькулятор ціна позову це як визначається ціна позову у позовах про стягнення грошей? розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання що таке ціна позову як визначається ціна позову