Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеня

Дата початку періоду

Дата кінця періоду

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України

Контактна інформація

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле
Нормативно-правове обґрунтування

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою:

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання.

Дивіться також:

індекс суми як вирахувати відсоток з суми як вирахувати 3 відсотки від суми расчет неустойки за каждый день просрочки калькулятор калькулятор пеней по договору в за каждый день просрочки санкції за комунальні послуги калькулятор процентов 0,01 % за каждый день просрочки от суммы задолженности відсотки від суми розрахунок 3 річних від простроченої суми калькулятор юридичні послуги ціни пеня за кожен день прострочення пеня за комунальні послуги розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу проценти від суми борг за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення процент від суми пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу калькулятор пільг на комунальні послуги у розмірі подвійної облікової ставки нбу порахувати відсоток від суми подвійна облікова ставка нбу за кожен день прострочення юридичні послуги калькулятор індексації боргу