Про штрафні санкції

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Кваліфікуючими ознаками штрафу є: можливість встановлення за майже будь-яке порушення зобов'язання: невиконання або неналежне виконання (порушення умов про кількість, якість товарів, робіт (послуг), виконання зобов'язання неналежним способом тощо); обчислення у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Право встановити в договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною 4 ст. 231 ГК України, відповідно до якої розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. Розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). При цьому, оскільки Господарський кодекс України не містить жорстких обмежень щодо визначення штрафу у господарських відносинах, допускається абсолютна домовленість сторін щодо виду та суті штрафної санкції.

Отже, апеляційний господарський суд підставно зазначив, що визначення у договорі такого виду забезпечення виконання зобов'язань, як стягнення штрафу у відсотках за кожен день прострочення зобов'язання не суперечить діючому господарському законодавству та те, що помилкове зазначення в договорі лише назви форми неустойки, не впливає на підстави та розмір її стягнення судом.»

«…стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою.

Аналогічна правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України 25.05.2016р. у справі №6-1138цс15, яка була прийнята на спільному засіданні судових палат у цивільних та господарських справах, а також у постанові Верховного Суду України 08.06.2016р. у справі №6-3006цс15.»

Запитання й відповіді
Корисні посилання

Часті помилки позичальників в МФО (мікрофінансової організації)

5 практичних порад адвоката про те, як виграти суд з МФО в Україні

Чим обґрунтовується законність онлайн-договору мікропозики? Чи має взагалі договір мікропозики законну силу?

Прогноз розміру мінімальної заробітної плати

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Стягнення пені до повного виконання зобовязань

Стягнення пені до повного виконання зобов'язань повністю відповідає законодавству

Поновлення процесуальних строків у Цивільному процесі

Порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів