Рассчитать неустойку по алиментам онлайн калькулятор

Рассчитать неустойку по алиментам онлайн калькулятор

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Калькулятор розрахунку заборгованості за договором допоможе правильно визначити розмір неустойки, яка утворилася при неналежному виконанні якихось зобов'язань однієї зі сторін. На практиці найчастіше борги виникають при таких правовідносинах:

при невиконанні позичальником своїх обов'язків за договором позики;

при порушеннях орендарем умов договору оренди;

порушення з інших правопорушень.

Читати далі

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Калькулятор штрафних санкцій

Калькулятор майнових втрат та санкцій

Пеня за несвоєчасне виконання

За правилами ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Читати далі

Ответственность за невыполнение договоров

Обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств, так же как и одностороннее изменение условий договора не допускается, если иное не установлено договором или законом.

Невыполнение договорных обязательств может проявляться в различных формах. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору нарушитель несет ответственность, в общем случае состоит в том, что он:

Читати далі

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Гражданский кодекс Украины (далее - ГКУ) в ст. 546 предусматривает такие виды обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток. Этот перечень не исчерпывающий, и стороны могут обусловливать другие специфические виды обеспечения, что также предусмотрено упомянутой статье ГКУ. В зависимости от значимости договорного обязательства, можно выбирать разные по характеру способы обеспечения, а при необходимости - применять одновременно несколько обеспечений.

Читати далі

Розрахунок пені

Пеня - це неустойка, яка розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦКУ).

У багатьох господарських договорах є пункт, який передбачає штрафні санкції в разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань. Наприклад, пункт договору приблизно такого змісту:

Читати далі

Корисні посилання

В случае просрочки платежей потребитель коммунальных услуг обязан уплатить санкции

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» не поширюється на правовідносини сторін

Надання відповідачу відстрочки виконання судового рішення

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Штрафні санкціі в договорі. Про що треба знати?

Проценти за користування грошовими коштами та пеня

Відповідальність за порушення зобов'язань за договором

Оскільки кредитором є фізична особа, неправомірно перераховано пеню

Дивіться також:

цена иска по алиментам как рассчитать расчет задолженности по алиментам калькулятор онлайн рассчитать неустойку по алиментам калькулятор неустойки по алиментам онлайн рассчитать как рассчитать неустойку по алиментам неустойка по алиментам калькулятор онлайн калькулятор пени по алиментам онлайн как высчитать неустойку по алиментам калькулятор неустойки по алиментам онлайн как рассчитать неустойку по договору рассчитать неустойку онлайн как посчитать неустойку по алиментам как рассчитать неустойку по алиментам таблица рассчитать неустойку рассчитать неустойку по алиментам калькулятор онлайн калькулятор расчета неустойки по алиментам онлайн как считать неустойку по алиментам как рассчитать цену иска по алиментам рассчитать неустойку по договору рассчитать неустойку по алиментам онлайн калькулятор рассчитать задолженность по алиментам онлайн как рассчитать задолженность по алиментам калькулятор как рассчитать неустойку по алиментам калькулятор рассчитать неустойку калькулятор как рассчитать неустойку