Рассчитать просрочку по кредиту

Рассчитать просрочку по кредиту

Обязательность оплаты аренды и санкций

Неиспользования арендатором по собственной воле объекта аренды не освобождает от обязанности по внесению арендных платежей и санкций

19 июля 2017 № 910/24231/15 Высший хозяйственный суд Украины

«Согласно части 6 статьи 762 Гражданского кодекса Украины, наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает.

Таких обстоятельств судом по делу не установлено.

Читати далі

Часткове задоволення вимоги банку

У виконавчому написі нотаріуса зазначено про часткове задоволення вимоги банку, без зазначення конкретних видів заборгованості, з яких складається ця сума (основна, проценти, штрафи чи інші суми, вказані у розрахунку)

11 липня 2017 року Справа № 907/538/16 Вищий господарський суд України

Читати далі

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Стягнення заборгованості в іноземній валюті

Стягнення заборгованості в іноземній валюті необхідно виконувати, виходячи саме із встановленого розміру зобов'язання у відповідній валюті

26 липня 2017 року Справа № 38/281 Вищий господарський суд України

Читати далі

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятия руководствуются Законом № 543, а не Хозяйственным кодексом Украины

Частью 2 ст. 231 ХКУ установлен размер штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательства. Санкциии применяются за нарушение договора, в котором хотя бы одна сторона является субъектом хозяйствования, относится к госсектора экономики, или нарушение связано с выполнением госконтракта, или исполнение обязательства финансируется за счет госбюджета или за счет госкредита. Но указанная норма содержит уточнение, что ограничивает случаи применения санкций, - штрафы в определенном статьей размере применяются в случае, если иное не предусмотрено законом или договором.

Читати далі

В случае просрочки платежей потребитель коммунальных услуг обязан уплатить санкции

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании договора о предоставлении коммунальных услуг являются денежным обязательством, в котором, среди прочих прав и обязанностей сторон, на должника возложена исключительно определенная гражданско-правовая обязанность по оплате полученных жилищно-коммунальных услуг, которой корреспондирует право требования кредитора (часть 1 статьи 509 Гражданского кодекса Украины) — требовать уплату денег за предоставленные услуги.

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Корисні посилання

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Види і розмір штрафних санкцій

Поновлення процесуальних строків у Цивільному процесі

Строк нарахування пені

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Проценти за користування грошовими коштами та пеня

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Стягнення з кожного поручителя окремо

Дивіться також:

рассчитать просрочку по кредиту калькулятор как рассчитать пени за просрочку как рассчитать пени за просрочку платежа рассчитать просрочку рассчитать проценты по кредиту калькулятор пеня за просрочку платежа как рассчитать пени за просрочку платежа по договору рассчитать пени за просрочку платежа калькулятор онлайн калькулятор процентов по кредиту онлайн рассчитать рассчитать задолженность по кредиту калькулятор как рассчитать просрочку по договору какая пеня за просрочку налогов калькулятор пени за просрочку пени за просрочку платежа по договору пени за просрочку налога как рассчитать пеню за просрочку платежа как рассчитать пеню за просрочку рассчитать пени за просрочку платежа неустойка за просрочку рассчитать просрочку по кредиту расчет пени за просрочку как рассчитать просрочку по кредиту рассчитать процент по кредиту онлайн калькулятор сколько пеня за просрочку налога как рассчитать проценты по кредиту калькулятор