Рассчитать дни между датами онлайн калькулятор

Рассчитать дни между датами онлайн калькулятор

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Калькулятор розрахунку заборгованості за договором допоможе правильно визначити розмір неустойки, яка утворилася при неналежному виконанні якихось зобов'язань однієї зі сторін. На практиці найчастіше борги виникають при таких правовідносинах:

при невиконанні позичальником своїх обов'язків за договором позики;

при порушеннях орендарем умов договору оренди;

порушення з інших правопорушень.

Читати далі

Розрахунок пені

Пеня - це неустойка, яка розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦКУ).

У багатьох господарських договорах є пункт, який передбачає штрафні санкції в разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань. Наприклад, пункт договору приблизно такого змісту:

Читати далі

В случае просрочки платежей потребитель коммунальных услуг обязан уплатить санкции

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании договора о предоставлении коммунальных услуг являются денежным обязательством, в котором, среди прочих прав и обязанностей сторон, на должника возложена исключительно определенная гражданско-правовая обязанность по оплате полученных жилищно-коммунальных услуг, которой корреспондирует право требования кредитора (часть 1 статьи 509 Гражданского кодекса Украины) — требовать уплату денег за предоставленные услуги.

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Взыскание процентов и пени

Взыскание процентов за пользование денежными средствами на счете и пени за нарушение сроков выполнения платежного поручения

20 июня 2017 Дело № 910/23209/16 Высший хозяйственный суд Украины

"Согласно ч. 1 ст. 614 ГК Украины лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность при наличии его вины (умысла или неосторожности), если иное не установлено договором или законом. Лицо является невиновным, если докажет, что приняла все зависящие от нее меры по надлежащему выполнению обязательства.

Читати далі

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятия руководствуются Законом № 543, а не Хозяйственным кодексом Украины

Частью 2 ст. 231 ХКУ установлен размер штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательства. Санкциии применяются за нарушение договора, в котором хотя бы одна сторона является субъектом хозяйствования, относится к госсектора экономики, или нарушение связано с выполнением госконтракта, или исполнение обязательства финансируется за счет госбюджета или за счет госкредита. Но указанная норма содержит уточнение, что ограничивает случаи применения санкций, - штрафы в определенном статьей размере применяются в случае, если иное не предусмотрено законом или договором.

Читати далі

Корисні посилання

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5%

Можливість накладення арешту на рахунки

Продавець має право вимагати від покупця товар

Стягнення заборгованості в іноземній валюті

Розрахунок індексу інфляції

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Дивіться також:

онлайн калькулятор дней между датами количество дней между датами онлайн калькулятор между датами калькулятор дней между датами онлайн калькулятор дней между датами калькулятор подсчета дней между датами расчет дней между датами онлайн калькулятор онлайн калькулятор между датами калькулятор времени между датами подсчет количества дней между датами онлайн подсчет дней между датами онлайн онлайн расчет количества дней между датами калькулятор дат между датами количество дней между датами онлайн калькулятор калькулятор расчета дней между датами посчитать количество дней между датами онлайн расчет дней между датами онлайн калькулятор дней между двумя датами сколько дней между датами калькулятор онлайн рассчитать количество дней между датами онлайн календарь дней между датами онлайн калькулятор сколько дней между датами онлайн рассчитать дни между датами онлайн калькулятор дней между датами онлайн счетчик дней между датами онлайн