Расчет неустойки

Расчет неустойки

Ответственность за коммунальные долги. Что нужно знать?

Коммунальные услуги направлены на удовлетворение потребности физического или юридического лица в обеспечении: холодной и горячей водой, водоотведением, газо- и электроснабжением, отоплением, а также вывоз бытовых отходов в порядке, установленном законодательством. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями договоров и действующего законодательства. Законодательством предусмотрены санкции за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг потребителем.

Читати далі

Калькулятор инфляции

Возможность начисления инфляционных потерь в случае невыполнения или несвоевременного проведения денежных расчетов предусмотрена положениями ст. 625 Гражданского кодекса Украины. В экономике индекс инфляции фактически определяет уровень обесценивания денег (уменьшение их покупательной способности).

Начисление инфляции начинает осуществляться со следующего дня, после того как денежное обязательство должно быть исполнено, а заканчивается днем, предшествующий дате погашения долга.

Читати далі

Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Л И С Т

N 62-97р від 03.04.97

м.Київ

vd970403 vn62-97р

Рекомендації відносно порядку застосування

індексів інфляції при розгляді судових справ

Индексы инфляции рассчитываются Министерством статистики

Украины начиная с августа 1991 года ежемесячно и публикуются в

прессе, в частности, газете "Урядовий кур'єр" в период с 5 по 10

число следующего за отчетным месяца. Сообщенные средствами

массовой информации со ссылкой на Минстат Украины эти показатели

Читати далі

Зменшення розміру штрафних санкцій

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Можливість в певних випадках зменшувати розмір неустойки (штрафу, пені) передбачена ЦК України та ГК України.

Читати далі

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

При відповідальності за прострочення виконання зобов'язання наявність збитків не береться до уваги, а отже відсутній і причинний зв'язок. Збитки - це негативні майнові наслідки, які виникають у кредитора в результаті порушення зобов'язання, негативні наслідки, які настали в майновій сфері потерпілого в результаті вчиненого проти нього цивільного правопорушення. Також під збитками розуміють грошову оцінку тих несприятливих майнових наслідків, які виражаються в понесених грошових витратах, втрати, пошкодження майна та неотриманих доходів; як майнові втрати, виражені в грошовій формі.

Читати далі

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Калькулятор розрахунку заборгованості за договором допоможе правильно визначити розмір неустойки, яка утворилася при неналежному виконанні якихось зобов'язань однієї зі сторін. На практиці найчастіше борги виникають при таких правовідносинах:

при невиконанні позичальником своїх обов'язків за договором позики;

при порушеннях орендарем умов договору оренди;

порушення з інших правопорушень.

Читати далі

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Читати далі

Корисні посилання

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Розрахунок позовних вимог. Калькулятор ціни позову

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Одновременное взыскание процентов и убытков

Зменшення розміру штрафу та пені

Калькулятор штрафних санкцій

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Стягнення з кожного поручителя окремо

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

Дивіться також:

онлайн расчет неустойки расчет неустойки по договору расчет неустойки формула расчет неустойки по договору калькулятор расчет неустойки онлайн калькулятор расчет неустойки за каждый день просрочки расчет неустойки по алиментам калькулятор калькулятор расчет неустойки расчет неустойки расчет неустойки онлайн расчет неустойки по алиментам калькулятор онлайн 2018 расчет неустойки по алиментам таблица в экселе расчет суммы неустойки расчет неустойки калькулятор расчет неустойки по алиментам калькулятор онлайн расчет договорной неустойки расчет договорной неустойки калькулятор расчет неустойки по договору калькулятор онлайн расчет неустойки по алиментам расчет неустойки за каждый день просрочки калькулятор расчет неустойки по договору займа расчет неустойки по алиментам калькулятор онлайн 2019 расчет неустойки по договору поставки калькулятор розрахунок неустойки расчет неустойки по алиментам онлайн калькулятор