Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміStrony zobowiązania w dowolnej formie

Взаєморозрахунки:Wzajemne rozliczenia

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNazwa i data zobowiązania w dowolnej formie

Сума на яку нараховуються санкціїKwota, za którą nakładane są sankcje

Дата з якої виникла заборгованістьData powstania długu

Дата подачі позовної заяви до суду Data złożenia pozwu

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Ustaw inną datę zakończenia obliczeń

Дата, по яку будуть нараховані санкції Data nałożenia sankcji

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Ogólny przedawnienie wynosi 3 lata
Uwzględnienie zawieszenia okresu kwarantanny (COVID-19)

Змінити Zmiana

Строк позовної давності у роках Okres przedawnienia w latach

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBiorąc pod uwagę zawieszenie okresu kwarantanny

Санкції:Sankcje

Розрахувати інфляційні втратиOblicz straty inflacyjne

Розрахувати суму процентівOblicz kwotę odsetek

Ставка може бути у процентах річних/в день Stawka może być wyrażona w procentach rocznie / na dzień

Розрахувати суму пеніOblicz wysokość kary

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Wysokość odsetek może być procentem w skali roku / na dzień lub wielokrotnością stawek NBU

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulator uwzględnia czas kwarantanny (opcjonalnie)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Podczas kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy przedawnienie jest obliczane z uwzględnieniem środków mających na celu zapobieganie powstawaniu, rozprzestrzenianiu się i rozprzestrzenianiu epidemii, pandemii koronawirusa (COVID-19) zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Poprawki do niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-19) „№ 540-IX z 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіOkres przedawnienia

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Ogólny przedawnienie wynosi 3 lata, zgodnie z częścią 1 art. 257 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Przedawnienie ustanowione przez prawo może ulec przedłużeniu za porozumieniem stron. Umowa o przedłużeniu przedawnienia zawierana jest na piśmie (część 1 art. 259 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Інфляційні нарахуванняOpłaty inflacyjne

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Zgodnie z art. 625 Kodeksu Cywilnego Ukrainy dłużnik zaległości na żądanie wierzyciela jest zobowiązany do zapłaty kwoty długu, biorąc pod uwagę ustalony wskaźnik inflacji za cały okres zwłoki.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Odpowiednie wskaźniki są obliczane przez Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy (dawniej Ministerstwo Statystyki Ukrainy), począwszy od sierpnia 1991 r. i publikowane w szczególności w gazecie „Kurier Rządowy”. Wskaźniki te, publikowane w mediach drukowanych w odniesieniu do Państwowego Komitetu Statystycznego Ukrainy, są oficjalne zgodnie z art. 19, 21 i 22 Ustawy Ukrainy „O informacji”.

Розраховується за формулою: Obliczone według wzoru

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Opłaty inflacyjne] = [Kwota zadłużenia] × [Wskaźnik inflacji (%)] / 100% - [Kwota zadłużenia]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia.
[Wskaźnik inflacji (%)] – iloczyn miesięcznych wskaźników za dany okres.

Три проценти річних від простроченої сумиTrzy procent rocznie zaległej kwoty

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Zgodnie z art. 625 Kodeksu Cywilnego Ukrainy zaległy dłużnik na żądanie wierzyciela jest zobowiązany do zapłaty 3% rocznie zaległej kwoty, chyba że umowa lub prawo stanowią inaczej.

Розраховується за формулою: Obliczone według wzoru

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Odsetki] = [Kwota zadłużenia] × [Dniowa stopa procentowa (%)] / 100% × [Liczba dni]
lub:
[Odsetki] = [Kwota zadłużenia] × [Stawka procentowa rocznie (%)] / 100% × [Liczba dni] / [Liczba dni w roku]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia;
[Oprocentowanie (%)] - odpowiednio oprocentowanie na dzień / rok;
[Liczba dni] - różnica pomiędzy datą zakończenia naliczania a datą rozpoczęcia naliczania;
[Liczba dni w roku] - liczba dni w roku kalendarzowym.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньKara za zwłokę w wykonaniu zobowiązań pieniężnych

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Zgodnie z wymogami art. 547 Kodeksu Cywilnego Ukrainy transakcje mające na celu zapewnienie wykonania zobowiązań są dokonywane w formie pisemnej.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Zgodnie z art. 549 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, kara (kara) to suma pieniędzy lub innego mienia, które dłużnik musi przekazać wierzycielowi w przypadku naruszenia zobowiązania przez dłużnika. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki.

Строк спеціальної позовної давності Przedawnienie

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Szczególny okres przedawnienia jednego roku dotyczy w szczególności wymogów dotyczących ściągania kar (grzywien, kar) (ust. 1 części 2 art. 258 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Przedawnienie ustanowione przez prawo może zostać zwiększone za zgodą stron (część 1 art. 259 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Строк, через який припиняється нарахування пені Okres, po którym ustaje naliczanie odsetek

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Naliczanie kar za nieterminowe wykonanie zobowiązania, o ile prawo lub umowa nie stanowi inaczej, ulega rozwiązaniu po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym zobowiązanie miało być wykonane (część 6 art. 232 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Обмеження розміру пені Limit kar

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Kara naliczana jest od kwoty zaległej płatności i nie może przekroczyć dwukrotności stopy dyskontowej Narodowego Banku Ukrainy, obowiązującej w okresie, za który kara została zapłacona (art. 3 Ustawy Ukrainy „O odpowiedzialności za Późne wykonanie").

Розраховується за формулою: Obliczone według wzoru

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Oprocentowanie procentowe na każdy dzień:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Stawka kary na dzień (%)] / 100% × [Liczba dni]
lub stopa procentowa w skali roku:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Roczna stopa procentowa (%)] / 100% / [Liczba dni w roku] × [Liczba dni]
lub oprocentowanie jest wielokrotnością stawek NBU:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Wskaźnik] × [Stawka NBU] / 100% / [Liczba dni w roku] × [Liczba dni]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia.
[Oprocentowanie na dzień (%)] - szacunkowa stawka procentowa na dzień
[Oprocentowanie w skali roku (%)] - szacunkowa stopa procentowa w procentach w skali roku
[Współczynnik] - współczynnik, przez który mnożony jest stos NBU
[Stawka NBU] to stopa dyskontowa Narodowego Banku Ukrainy
[Liczba dni w roku] - liczba dni w roku
[Liczba dni] - liczba dni przeterminowanych.

Як розрахувати?Jak obliczyć?

Корисні калькулятори:

Юридичний Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент