Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСTipo de litigio regulado por el CPC, CPC o CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуEl tribunal que conoce el caso

Судове провадженняLitigio

Процесуальний строкTérmino procesal

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!¡Advertencia!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Durante la cuarentena establecida por el Gabinete de Ministros de Ucrania, el plazo de prescripción se calcula teniendo en cuenta las medidas para prevenir la aparición, propagación y propagación de epidemias, pandemias de coronavirus (COVID-19) de conformidad con la Ley de Ucrania "Sobre Enmiendas a ciertos actos legislativos de Ucrania para proporcionar garantías sociales y económicas adicionales en relación con la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020, modificado por la Ley de Ucrania" sobre enmiendas a ciertos actos legislativos Leyes de Ucrania sobre plazos procesales en acción "cuarentena establecida por el Gabinete de Ministros de Ucrania para prevenir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)" № 731-IX del 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Durante la cuarentena establecida por el Gabinete de Ministros de Ucrania para prevenir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el tribunal, a pedido de las partes y personas que no participaron en el caso, si el tribunal decidió sobre sus derechos, intereses y (u) obligaciones deberá (si tiene derecho a ejercitar las acciones procesales pertinentes previstas en este Código), renovar los plazos procesales establecidos por las normas de este Código, si reconoce las causas de su omisión como válidas y debido a las restricciones impuestas en relación con la cuarentena. El tribunal podrá renovar el plazo correspondiente tanto antes como después de su expiración.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.El tribunal, a petición de la persona, prorrogará el plazo procesal fijado por el tribunal, si la imposibilidad de realizar la actuación procesal correspondiente dentro del plazo señalado se debe a restricciones impuestas en relación con la cuarentena.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Las tareas del poder judicial son la consideración correcta y oportuna de los casos. El factor más importante que determina la efectividad de la justicia es la protección oportuna de los derechos e intereses legítimos de los involucrados en el caso. Para llevar a cabo las tareas encomendadas a la justicia, el derecho procesal prevé la institución de plazos procesales.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. El plazo procesal es un período determinado de tiempo, que está establecido por la ley o designado por el tribunal para realizar ciertos procedimientos procesales.

Види судочинств Tipos de litigio

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. El litigio civil es una forma de ejercicio del poder judicial, en cuyo proceso se resuelven los conflictos jurídicos derivados de las relaciones civiles, familiares y algunas otras jurídicas. Los procedimientos civiles son conducidos por tribunales de jurisdicción general. Este procedimiento está regulado por el Código de Procedimiento Civil.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. El litigio comercial es una forma de ejercicio del poder judicial, en cuyo proceso se resuelven los conflictos jurídicos que se suscitan en el ámbito de las relaciones económicas. Los litigios comerciales son conducidos por tribunales comerciales especializados que forman parte del sistema de tribunales de jurisdicción general. Su procedimiento está regulado por el Código Procesal de Comercio.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. El litigio administrativo es una forma de ejercicio del poder judicial, en cuyo proceso se resuelven los casos jurídicamente significativos que se suscitan en el ámbito de las relaciones administrativas en presencia del interés público. Los procedimientos administrativos son conducidos por tribunales administrativos especializados que forman parte del sistema de tribunales de jurisdicción general, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Administrativo.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Стаж роботи Позовна давність
Дивіться також:
калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків між датами розрахунок процесуальних строків калькулятор строків карантин калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків covid калькулятор строків калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор строків у період карантину калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків карантинні особливості калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків covid-19 калькулятор строків ковід калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків калькулятор строків covid19 калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент