Як розрахувати пеню за договором

Як розрахувати пеню за договором

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Калькулятор інфляції

Інфляційні втрати нараховуються тільки на заборгованість у гривні. Якщо у вас заборгованість обчислюється в доларах США, євро або іншою валютою, то інфляційні втрати на цей борг не нараховуються.

Читати далі

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Калькулятор розрахунку заборгованості за договором допоможе правильно визначити розмір неустойки, яка утворилася при неналежному виконанні якихось зобов'язань однієї зі сторін. На практиці найчастіше борги виникають при таких правовідносинах:

при невиконанні позичальником своїх обов'язків за договором позики;

при порушеннях орендарем умов договору оренди;

порушення з інших правопорушень.

Читати далі

Оскільки кредитором є фізична особа, неправомірно перераховано пеню

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» не поширюється на правовідносини сторін

18 червня 2015 року Справа № 924/159/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45456638

Читати далі

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Гражданский кодекс Украины (далее - ГКУ) в ст. 546 предусматривает такие виды обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток. Этот перечень не исчерпывающий, и стороны могут обусловливать другие специфические виды обеспечения, что также предусмотрено упомянутой статье ГКУ. В зависимости от значимости договорного обязательства, можно выбирать разные по характеру способы обеспечения, а при необходимости - применять одновременно несколько обеспечений.

Читати далі

Калькулятор штрафних санкцій

Калькулятор майнових втрат та санкцій

Пеня за несвоєчасне виконання

За правилами ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Читати далі

Корисні посилання

Відповідальність за порушення зобов'язань за договором

Размер и срок начисления штрафных санкций

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Розрахунок індексу інфляції

Ответственность за коммунальные долги. Что нужно знать?

Про зарахування зустрічних позовних вимог

Продавець має право вимагати від покупця товар

Расчет пени калькулятор

Дивіться також:

розрахувати проценти розрахунок штрафних санкцій за договором поставки як розрахувати пеню за обліковою ставкою нбу формула як розрахувати облікова ставка нбу нарахування пені за договором як розрахувати пеню по обліковій ставці нбу розрахунок процентів за договором позики к розрахувати пеню облікова ставка нбу автоматичний розрахунок штрафних санкцій за споживчим договором як розрахувати пеню за договором розрахувати відсотки стягнення штрафних санкцій за договором як розрахувати 3 річних як розрахувати пеню розрахувати 3 відсотки річних калькулятор нарахування пені за договором підряду розрахувати пеню онлайн розрахунок пені за договором формула розрахунку пені за договором калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором розрахувати пеню як розрахувати пеню по ставці нбу як розрахувати пеню подвійна ставка нбу індекс інфляції як розрахувати як розрахувати 3 відсотки річних