Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування

Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування

Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування, навіть після порушення виконавчого провадження щодо виконання одного із зустрічних зобов'язань

26 липня 2017 року Справа № 911/128/17 Вищий господарський суд України

«Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування, навіть після порушення виконавчого провадження щодо виконання одного із зустрічних зобов'язань. Добровільне виконання зобов'язання на стадії виконавчого провадження допускається і шляхом проведення зарахування однорідних зустрічних вимог (постанова Верховного Суду України від 01.11.2005 року № 15/154).

Виконання судових рішень, згідно із ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження", здійснюється на підставах та у спосіб, визначених цим законом та іншими законами та нормативно-правовими актами. Зазначений закон не містить заборони щодо можливості виконання судового рішення шляхом проведення зарахування зустрічних вимог. Добровільне виконання може здійснюватись у будь-який передбачений чинним законодавством спосіб, або у спосіб, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

Стаття 602 ЦК України, якою передбачені випадки недопустимості зарахування зустрічних вимог, також не містить обмежень щодо такого зарахування на стадії виконання судових рішень.

Такої правової позиції дотримується ВСУ у постанові від 09.12.2008 року у справі №37/638.»

Корисні посилання

Національний банк України знизив облікову ставку до 12.5%

Розрахунок інфляційних нарахувань

Стягнення з кожного поручителя окремо

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%

Акт звірки не є доказом

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

Судове рішення не позбавляє права на штрафні санкції

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань

Продавець має право вимагати від покупця товар