Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Юридичний калькулятор онлайн розрахунокCálculo online da calculadora legal

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 338571 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 1774595 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документаComeço rápido
Dados mínimos necessários
Cálculo detalhado gratuito
Download gratuito do documento .PDF
Окремі санкції:Algumas sanções
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:Renda
Індексація оренди
Податки:Impostos
Розрахунок ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Розрахунок 14% ПДВ Пеня 120% НБУ
Строки та терміни:
Позовна давність Процесуальні строки
Трудові відносини:Relações de trabalho
Стаж роботи Тривалість відпустки Мінімальна зарплата
Аліменти:Pensão alimentícia
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Числа та суми:
Число та сума прописом Число прописом Сума прописом
Дні, дати та час:
Калькулятор часу Інтервал часу Кількість днів Плюс кількість днів Робочий день Калькулятор днів Конвертер днів Дата прописом
Текст:
Кількість знаків Статистика тексту
Обмін валют:Câmbio monetário
Найкращий курс
Супутні розрахунки:Cálculos relacionados
Сукупна інфляція Кодифікатор статей

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC Cálculo completo de todas as sanções
Condições de pagamento flexíveis
Análise algorítmica de acordos mútuos
Resultado de cálculo gratuito
Salvando dados e resultados
Baixe o resultado em um formato .PDF ou .DOC conveniente
Зведені санкції:Sanções consolidadas
Професійний Юридичний Інфляція та проценти Юридичний ЖКП

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Calculadora legal é uma ferramenta útil para simplificar e otimizar a implementação de cálculos legais de acordo com a legislação atual da Ucrânia e além.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Dependendo de suas necessidades, você pode usar uma calculadora separada ou consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Em geral, os recursos das calculadoras individuais atendem à maioria das necessidades, mas para um advogado profissional existe uma solução profissional. A calculadora profissional fornece cálculo consolidado, permite calcular a dívida na lista de documentos primários, levando em consideração os requisitos da lei, especificar prazos individuais, definir parâmetros individuais e salvar o cálculo para posterior edição e recálculo até o momento. A calculadora profissional permitirá que você execute facilmente até cálculos complexos, baixe o documento em um formato conveniente, faça as alterações necessárias e anexe ao pacote de documentos legais sem muito esforço.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Os seguintes tipos de cálculos são suportados (a lista está em constante expansão)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;cálculo do valor da dívida para uma ou mais obrigações;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulação de inflação sobre o valor da dívida;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;acréscimo de 3% ao ano por atraso no cumprimento de obrigações;
 • нарахування процентів за користування коштами ;acumulação de juros pela utilização dos fundos;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulação de juros por atraso no cumprimento de obrigações monetárias na forma de juros ou taxas NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;acumulação de juros no valor do dobro da taxa de desconto do NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;acumulação de juros no valor de 120% da taxa de desconto do NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;acréscimo de juros para concessionárias no valor de 0,01% para cada dia;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .juros de mora por pagamento de pensão alimentícia.
 • та інші ...e outro ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Os cálculos são realizados levando em consideração os dados atuais, incluindo

 • індекси інфляції ,índices de inflação,
 • облікові ставки НБУ ,NBU taxas de desconto,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescrições gerais e especiais,
 • норми законодавства.normas da legislação.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Os resultados do cálculo na forma de um documento de texto incluem

 • підсумок розрахунку;o resultado do cálculo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabelas com lista de documentos e cálculo de dívidas;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fundamentação normativa dos termos aplicados e sanções acumuladas;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmulas utilizadas no cálculo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabelas com cálculos de sanções com base em dados de usuários e índices oficiais;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Anexos: dados oficiais sobre o índice de inflação NBU e/ou taxa de desconto para o período requerido.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент