Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняO valor sobre o qual a multa é acumulada

Дата початку періодуData de início do período

Дата кінця періодуData de término do período

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняTaxa de desconto NBU dupla para o período de atraso

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Aviso!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use as seguintes calculadoras para levar em conta as peculiaridades do cálculo do prazo de prescrição durante o período de quarentena estabelecido pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. De acordo com os requisitos do art. 547 do Código Civil da Ucrânia transações para garantir o cumprimento das obrigações é feita por escrito.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. De acordo com o artigo 549 do Código Civil da Ucrânia, uma penalidade (penalidade) é uma quantia em dinheiro ou outros bens que o devedor deve transferir para o credor em caso de violação da obrigação pelo devedor. Multa é uma multa calculada como uma porcentagem do valor da obrigação pecuniária vencida para cada dia de atraso.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Por violação dos termos da obrigação pecuniária, o credor tem o direito de aplicar sanções financeiras, nomeadamente para acumular uma multa no valor especificado no contrato.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Multa é uma multa calculada como uma porcentagem do valor da obrigação pecuniária vencida para cada dia de atraso. Juros sobre juros não são acumulados. O pagamento da multa não exime o devedor do seu dever em espécie.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. A taxa de desconto do Banco Nacional é um dos instrumentos monetários utilizados pelo Banco Nacional para definir uma referência para os participantes do mercado monetário sobre o valor dos fundos emprestados e colocados para o período relevante e é a principal taxa de juros que depende dos processos macroeconômicos. , áreas orçamentais e mercado monetário.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. De acordo com o artigo 3 da Lei da Ucrânia "Sobre Responsabilidade por Execução Tardia de Obrigações Monetárias" e a segunda parte do artigo 343 do Código Civil da Ucrânia, o valor da multa por atraso no pagamento não pode exceder o dobro da taxa de desconto do Banco Nacional da Ucrânia. Se o acordo celebrado entre as partes estipular valor da multa superior ao previsto nesta norma, será aplicada a multa no valor da referida taxa de desconto em dobro. A restrição do valor da pena estabelecida pelo artigo 3º da referida Lei não se aplica à pena estabelecida por outros actos legislativos, conforme explicitado no ponto 2.9 da Resolução de 17.12.2013 № 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: A penalidade no valor do dobro da taxa NBU é calculada pela fórmula

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalidade] = [Valor da dívida] × 2 × [taxa NBU] / 100% / [Número de dias por ano] × [Número de dias]
Onde:
[Valor da dívida] - o valor da dívida vencida.
[NBU rate] é a taxa de desconto do Banco Nacional da Ucrânia
[Número de dias por ano] - número de dias por ano
[Número de dias] - o número de dias em atraso.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів Інфляція та проценти
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент