Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяთანხა, რომელზეც დარიცხულია ინფლაცია

Дата початку періодуპერიოდის დაწყების თარიღი

Дата кінця періодуპერიოდის დასრულების თარიღი

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК Україниინფლაციური დანაკარგები, ხელოვნების მიხედვით. უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 625

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуმთლიანი ინფლაციის ინდექსი გამოითვლება ვალის არსებობის პერიოდის ყოველთვიური ინდექსების გამრავლებით.

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!გაფრთხილება!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:გამოიყენეთ შემდეგი კალკულატორები უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ დადგენილ საკარანტინო პერიოდში ხანდაზმულობის ვადის გაანგარიშების თავისებურებების გასათვალისწინებლად.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, მოვალე, რომელსაც ვადაგადაცილებული აქვს ფულადი ვალდებულება, კრედიტორის მოთხოვნით, ვალდებულია გადაიხადოს დავალიანების ოდენობა, დადგენილი ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით მთელი პერიოდის განმავლობაში. დაგვიანებით.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. დავალიანების ოდენობა, ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, უნდა გამოითვალოს ინფლაციის ინდექსის მიხედვით ყოველი დაგვიანების თვის (წლის), მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა რომელიმე პერიოდში ინფლაციის ინდექსი ერთზე ნაკლები (ანუ იყო არა ინფლაცია, არამედ დეფლაცია). [უკრაინის უზენაესი ეკონომიკური სასამართლოს გადაწყვეტილება 05.04.2011 № 23/466 და უკრაინის უზენაესი სასამართლოს წერილი "რეკომენდაციები სასამართლო საქმეებში ინფლაციის მაჩვენებლების გამოყენების პროცედურის შესახებ" 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). ინფლაციური ზარალი გამოითვლება ვადაგადაცილებული პერიოდისთვის დავალიანების ოდენობის საერთო ინფლაციის ინდექსზე გამრავლებით. თვის 1-დან 15 დღემდე წარმოშობილი დავალიანების ოდენობა ინდექსირებულია ამ თვის გათვალისწინებით, ხოლო თუ დავალიანების ოდენობა წარმოიშვა თვის 16-დან 31 დღემდე, გამოთვლა იწყება მომდევნო თვიდან. ანალოგიურად, თუ დავალიანება დაფარულია თვის 1-დან 15 დღემდე, ინფლაციური ზარალი გამოითვლება ამ თვის გათვალისწინების გარეშე, ხოლო თუ თვის 16-დან 31 დღემდე, ინფლაციური დანაკარგები გამოითვლება ამ თვის გათვალისწინებით ( უკრაინის უზენაესი კომერციული სასამართლოს პრაქტიკა მატერიალური სამართლის ცალკეული ნორმები 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. კრედიტორის კანონიერი უფლება მოითხოვოს ვალის გადახდა ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, მისი ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის გზებია, რომლის არსი მდგომარეობს კრედიტორის მატერიალური ზარალის ანაზღაურება ინფლაციის გამო სახსრების გაუფასურებისგან. ამრიგად, ინფლაციის მატება ერიცხება დავალიანების ოდენობას და წარმოადგენს ფულადი ვალდებულებების არაკეთილსინდისიერ შესრულების ზარალის კომპენსაციის სახეს.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). ვალდებულება წყდება სათანადო შესრულებით (უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 599-ე მუხლი). ამავდროულად, მოქმედი კანონმდებლობა ფულადი ვალდებულების შეწყვეტას არ უკავშირებს დადგენილი ინფლაციის მაჩვენებლის გათვალისწინებით დავალიანების ამოღების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების არსებობას ან ასეთი გადაწყვეტილების აღსასრულებლად სააღსრულებო წარმოების გახსნას (იხ. უკრაინა 04.07.2011 № 13/210 / 10 და 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 და უკრაინის უზენაესი ეკონომიკური სასამართლოს გადაწყვეტილება 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: გამოითვლება ფორმულით

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [ინფლაციის გადასახადები] = [ვალის თანხა] × [ინფლაციის ინდექსი (%)] / 100% - [ვალის თანხა]
სად:
[ვალის თანხა] – ვადაგადაცილებული ვალის ოდენობა.
[ინფლაციის ინდექსი (%)] - თვიური ინდექსების ნამრავლი პერიოდისთვის.

Як розрахувати?როგორ გამოვთვალოთ?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор інфляційних збитків розрахунок інфляційних онлайн онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних калькулятор інфляційних та 3 процентів річних нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат інфляційних збитків розрахунок інфляційних втрат калькулятор розрахунок інфляційних втрат калькулятор нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних нарахувань розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних збитків калькулятор інфляційних втрат та 3 річних формула розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат та 3 річних стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат калькулятор інфляційних калькулятор розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних втрат формула

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент