Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Запитання й відповідіOtázky a odpovědi

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?Komu jsou účtovány soudní výlohy?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Podle jakého vzorce se má vypočítat penále za neplacení nebo pozdní úhradu výživného?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Podle jakého vzorce se počítají 3 % ročně?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Jaký je vzorec pro výpočet úroku za každý den?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Jaký je vzorec pro výpočet úroku za rok?

Ким проводиться індексація аліментів?Kdo indexuje alimenty?

Мінімальна заробітна плата цеJedná se o minimální mzdu

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеCena žaloby je taková

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Může výše pokuty překročit dvojnásobnou diskontní sazbu Národní banky Ukrajiny?

Чи може суд зменшити штраф?Může soud snížit pokutu?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Je možné uložit pokutu a penále za pozdní splnění povinnosti?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Mohou podmínky smlouvy vyloučit odpovědnost za úmyslné porušení povinnosti?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Podléhá výše výživného indexaci?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Existuje odpovědnost za neplacení alimentů?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Je pokuta za každý den prodlení zákonná?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Jaká je platba úroků za použití peněz jiných lidí?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Jaká je sankce za výši daňového dluhu?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Jaký je výpočet inflačních ztrát?

Що таке облікова ставка Національного банку?Jaká je diskontní sazba Národní banky?

Що таке процесуальні строки?Jaké jsou procesní lhůty?

Що таке інфляція?co je inflace?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?Jak se určuje výše alimentů?

Як визначається ціна позову?Jak se určuje cena reklamace?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Jak vyřešit spor o výši dlužného výživného?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Jak se při výpočtu inflačních ztrát zohledňuje deflace?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Jak je stanovena minimální mzda?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Jak nahradit škody způsobené nedodržením podmínek smlouvy?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Jak vypočítat celkovou výši penále za neplacení nebo pozdní platbu alimentů?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Jak vypočítat alimenty?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Jak vypočítat pokutu ve dvojnásobné výši NBÚ?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Jak vypočítat pokutu při diskontní sazbě NBÚ?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Jak vypočítat souhrnný index inflace?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Jaká je odpovědnost za pozdní platbu spotřebovaných energií?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Jaký je vzorec procenta penalizace za každý den?

Яка формула пені у відсотках річних?Jaký je vzorec pokuty v procentech ročně?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Jaký je vzorec pro výpočet penále z výše daňového dluhu?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Jaký je vzorec pro výpočet inflačních ztrát?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Jaký je postup při načítání úroků z výživného?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Jaká je výše úroku z částky daňového dluhu?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Jaká je promlčecí lhůta pro podání žaloby k soudu za účelem vymáhání dluhů za služby?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Jaká je promlčecí lhůta pro podání žaloby k soudu s cílem vybrat pokutu za veřejné služby?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Jaký normativní dokument upravuje stanovení sankcí ve smlouvě?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Jaké jsou náklady na soudní spor?

Які правові підстави виникнення неустойки?Jaké jsou právní důvody pro uložení sankce?

Які підстави нарахування 3% річних?Jaké jsou důvody pro účtování 3 % ročně?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Jaké jsou sankce za pozdní plnění zákonem stanovených povinností?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Jaké sankce jsou poskytovány v hospodářském styku?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Jaké sankce stanoví občanské právo?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Právní kalkulačka je užitečný nástroj pro zjednodušení a optimalizaci provádění právních výpočtů v souladu s platnou legislativou Ukrajiny i mimo ni.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. V závislosti na vašich potřebách můžete použít samostatnou nebo konsolidovanou kalkulačku.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Obecně platí, že možnosti jednotlivých kalkulaček splní většinu potřeb, ale pro profesionálního právníka existuje profesionální řešení. Profesionální kalkulačka poskytuje konsolidovanou kalkulaci, umožňuje spočítat dluh na seznamu prvotních dokladů s přihlédnutím k požadavkům zákona, upřesnit jednotlivé termíny, nastavit jednotlivé parametry a umožní uložit výpočet pro další úpravy a přepočet k dnešnímu dni. Profesionální kalkulačka vám umožní snadno provádět i složité výpočty, stáhnout dokument ve vhodném formátu, provést potřebné změny a připojit k balíku právních dokumentů bez velkého úsilí.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Podporovány jsou následující typy výpočtů (seznam se neustále rozšiřuje)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;výpočet výše dluhu za jeden nebo více závazků;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;přírůstek inflace na výši dluhu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;časové rozlišení 3 % ročně za prodlení s plněním závazků;
 • нарахування процентів за користування коштами ;načítání úroků za použití finančních prostředků;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;připisování úroků za pozdní plnění peněžních závazků ve formě úroků nebo sazeb NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši dvojnásobku diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši 120 % diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;časové rozlišení úroků za energie ve výši 0,01 % za každý den;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .připisování úroků za pozdní platbu alimentů.
 • та інші ...a další ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Výpočty se provádějí s přihlédnutím k aktuálním údajům, vč

 • індекси інфляції ,inflační indexy,
 • облікові ставки НБУ ,diskontní sazby NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,obecné a zvláštní promlčecí lhůty,
 • норми законодавства.normy legislativy.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Výsledky výpočtu ve formě textového dokumentu obsahují

 • підсумок розрахунку;výsledek výpočtu;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabulky se seznamem dokladů a výpočtem dluhu;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normativní zdůvodnění použitých podmínek a nahromaděných sankcí;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;vzorce použité při výpočtu;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabulky s výpočty sankcí na základě uživatelských dat a oficiálních indexů;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Přílohy: oficiální údaje o inflačním indexu NBU a/nebo diskontní sazbě za požadované období.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент