Продавець має право вимагати від покупця товар

Продавець має право вимагати від покупця товар

Продавець має право вимагати від покупця товар, у разі прострочення його оплати, в незалежності від того,чи був у подальшому розірваний договір, чи ні

19 липня 2017 року Справа № 910/10306/15 Вищий господарський суд України

«Частиною 4 ст. 653 ЦК України передбачено, що сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

При розгляді даної справи, судами не враховано, що відповідно до ст. 697 ЦК України (збереження права власності за продавцем), якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

Аналіз вказаної норми дає підстави вважати, що продавець має право вимагати від покупця товар, у разі прострочення його оплати, в незалежності від того,чи був у подальшому розірваний договір, чи ні.»