Розмір штрафних санкцій

Розмір штрафних санкцій

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у справі №3-432гс17:

"Приписами цивільного законодавства передбачено, що зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Читати далі

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Невикористання орендарем з власної волі об'єкту оренди не звільняють від обов'язку з внесення суборендних платежів та санкцій

19 липня 2017 року № 910/24231/15 Вищий господарський суд України

«Згідно із частиною 6 статті 762 Цивільного кодексу України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Таких обставин судом у справі встановлено не було

Читати далі

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Читати далі

Види і розмір штрафних санкцій

Виходячи з правових основ виникнення неустойки вона буває:

- імперативною (законної);

- договірної.

Частина 1 ст. 231 ГК України вказує на імперативний характер статті закону, якщо в ній встановлений розмір штрафних санкцій за окремими видами зобов'язань. Її застосування не залежить від того, оформлена така неустойка договором.

Читати далі

Корисні посилання

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14%

Після стягнення суми боргу кредитор ще має право на інфляційні та 3% річних

Одночасне стягнення процентів та збитків

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Національний банк України знизив облікову ставку до 12.5%

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Подання заяв з кредиторськими вимогами

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Дивіться також:

калькулятор штрафних санкцій ліга закон калькулятор штрафних санкцій ліга автоматичний розрахунок штрафних санкцій за споживчим договором методика розрахунків штрафних санкцій калькулятор розрахунку штрафних санкцій калькулятор підрахунку заборгованості та штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій онлайн максимальний розмір пені стягнення штрафних санкцій за договором нарахування штрафних санкцій види штрафних санкцій онлайн калькулятор штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій онлайн розрахунок штрафних санкцій за договором поставки формула нарахування штрафних санкцій ліга калькулятор штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій ліга розмір подвійної облікової ставки нбу розмір штрафних санкцій калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором калькулятор штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій калькулятор зменшення штрафних санкцій господарським судом клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій зразок