Стягнення штрафних санкцій за договором

Стягнення штрафних санкцій за договором

Одночасне стягнення штрафу та пені

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить Конституції України

19 липня 2017 року Справа № 914/1854/16 Вищий господарський суд України

Читати далі

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Читати далі

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у справі №3-432гс17:

"Приписами цивільного законодавства передбачено, що зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Читати далі

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Невикористання орендарем з власної волі об'єкту оренди не звільняють від обов'язку з внесення суборендних платежів та санкцій

19 липня 2017 року № 910/24231/15 Вищий господарський суд України

«Згідно із частиною 6 статті 762 Цивільного кодексу України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Таких обставин судом у справі встановлено не було

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Корисні посилання

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14%

Судове рішення не позбавляє права на штрафні санкції

Калькулятор інфляції

Калькулятор штрафних санкцій

Відповідальність за порушення зобов'язань за договором

Про іпотеку і строки давності

Розрахунок індексу інфляції

Ответственность за невыполнение договоров

Про індексацію орендної плати

Калькулятор розрахунку пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Дивіться також:

стягнення штрафних санкцій за договором розрахунок штрафних санкцій онлайн зменшення штрафних санкцій господарським судом калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором розрахунок штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій ліга калькулятор розрахунку штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій калькулятор онлайн калькулятор штрафних санкцій ліга калькулятор штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій калькулятор підрахунку заборгованості та штрафних санкцій розмір штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій ліга закон автоматичний розрахунок штрафних санкцій за споживчим договором розрахунок штрафних санкцій за договором поставки види штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій ліга калькулятор штрафних санкцій онлайн ціна позову про стягнення аліментів методика розрахунків штрафних санкцій як визначається ціна позову у позовах про стягнення грошей? нарахування штрафних санкцій клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій зразок формула нарахування штрафних санкцій