Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.

Порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів

Порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів

У 2018 році Велика Палата Верховного Суду суттєво змінила існуючий підхід та своєю постановою від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц запропонувала порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів.

Ця Постанова містить правовий висновок, що зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення пені на підставі ч. 1 ст. 196 СК України суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням встановленого - обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. Далі потрібно підсумувати розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначити загальну суму пені за весь період заборгованості шляхом додавання показників за кожен місяць.

Витяг з Постанови:

Рішенням цього ж суду від 05 січня 2015 року на утримання трьох дітей: сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та сина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, дочки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, стягнуто аліменти в розмірі 250 грн на кожну дитину щомісяця з дня набрання рішенням законної сили. Раніше виданий виконавчий лист про стягнення аліментів у розмірі 1/2 частини заробітку відкликаний з відділу державної виконавчої служби Костопільського районного управління юстиції. Згідно з довідкою відділу державної виконавчої служби Костопільського районного управління юстиції № 1634 станом на 26 лютого 2015 року заборгованість зі сплати аліментів складала 72 тис.116 грн 85 коп.

Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України (далі - СК України) батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Статтею 74 Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-ХІV «Про виконавче провадження» (в редакції, яка була чинною на час виникнення спірних правовідносин) визначено порядок стягнення аліментів на виконання рішення суду.

Згідно із частиною третьою статті 74 цього Закону розмір заборгованості зі сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення в порядку, встановленому СК України. У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого СК України.

У частині дев'ятій цієї статті зазначено, що спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи в порядку, встановленому законом.

Отже, порядок стягнення аліментів на виконання рішення суду передбачений статтею 74 згаданого Закону, відповідно до частини дев'ятої якої суд вирішує питання заборгованості лише в разі спору про її розмір.

З огляду на вищевикладене, висновки суду першої інстанції про наявність підстав для стягнення заборгованості за аліментами, як і висновки апеляційного суду про їх відсутність, є передчасними, оскільки судами не встановлено чи існує спір між сторонами щодо розміру заборгованості за аліментами.

Відповідно до статті 196 СК України (в редакції, яка була чинною на час виникнення спірних правовідносин) при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) в розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

Суд апеляційної інстанції визнав розрахунок розміру пені за аліментами, наданий позивачкою, помилковим та зазначив, що неустойку потрібно обчислювати з урахуванням правового висновку, викладеного в постановах Верховного Суду України від 01 липня 2015 року у справі № 6-94цс15 та від 16 березня 2016 року у справі №6-300цс16, відповідно до якого за змістом статті 196 СК України пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів. При цьому сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались.

Тобто неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

Однак Велика Палата Верховного Суду України не може погодитися з такими висновками апеляційного суду та вважає за необхідне відійти від правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду України від 01 липня 2015 року справі № 6-94цс15 та наступних постановах з огляду на таке.

Статтею 180 СК України встановлений обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Сплата аліментів за рішенням суду є одним із способів виконання обов'язку утримувати дитину тим з батьків, хто проживає окремо від дитини.

Неустойка (пеня) - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання. Її завдання - сприяти належному виконанню зобов'язання, стимулювати боржника до належної поведінки. Однак таку функцію неустойка виконує до моменту порушення зобов'язання боржником. Після порушення боржником свого обов'язку неустойка починає виконувати функцію майнової відповідальності. Це додаткові втрати неналежного боржника, майнове покарання його за невиконання або невчасне виконання обов'язку сплатити аліменти.

У статті 196 СК України не встановлено будь-яких обмежень періоду нарахування пені, навпаки, в ній зазначено, що пеня нараховується за кожен день прострочення.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою:

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn), де:

p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;

A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;

Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;

A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;

Q2- кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;

An- нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;

Qn- кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму.

Постановою скасовано Рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 29 жовтня 2015 року та рішення Апеляційного суду Рівненської області від 19 жовтня 2016 року, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Судом першої інстанції 08 жовтня 2018 року винесено рішення, яким позов про збільшення розміру аліментів, стягнення заборгованості за аліментами, пені за прострочення сплати аліментів - задоволено повністю.

Витяг з рішення по справі:

Відповідачем не доведено суду тієї обставини, що заборгованість зі сплати аліментів виникла не з його вини, а посилання останнього на наявність у нього неповнолітньої дитини від іншого шлюбу та на те, що він не може працевлаштуватися на постійну роботу, не позбавляє його обов'язку своєчасно платити аліменти.

Статтею 74 Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-ХІV «Про виконавче провадження» (в редакції, яка була чинною на час виникнення спірних правовідносин) визначено порядок стягнення аліментів на виконання рішення суду.

Згідно із частиною третьою статті 74 цього Закону розмір заборгованості зі сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення в порядку, встановленому СК України. У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого СК України.

У частині дев'ятій цієї статті зазначено, що спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи в порядку, встановленому законом.

Отже, порядок стягнення аліментів на виконання рішення суду передбачений статтею 74 згаданого Закону, відповідно до частини дев'ятої якої суд вирішує питання заборгованості лише в разі спору про її розмір.

Судом встановлено, що існує спір між сторонами щодо розміру заборгованості за аліментами.

Разом з тим п.9 ч.3 ст.129 Конституції України та ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що рішення суду є обов'язковим до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом. Враховуючи, що рішенням Сарненського районного суду Рівненської області від 05.01.2015 року відкликано з ДВС Костопільського районного управління юстиції раніше виданий виконавчий лист про стягнення аліментів та згідно довідки ДВС Костопільського районного управління юстиції від 26.02.2015 року № 1634 заборгованість по сплаті аліментів складає 72116,85 грн. та підлягає стягненню з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 заборгованість по сплаті аліментів, що складає 72116,85 грн.

Неустойка (пеня) - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання. Її завдання - сприяти належному виконанню зобов'язання, стимулювати боржника до належної поведінки. Однак таку функцію неустойка виконує до моменту порушення зобов'язання боржником. Після порушення боржником свого обов'язку неустойка починає виконувати функцію майнової відповідальності. Це додаткові втрати неналежного боржника, майнове покарання його за невиконання або невчасне виконання обов'язку сплатити аліменти.

У статті 196 СК України не встановлено будь-яких обмежень періоду нарахування пені, навпаки, в ній зазначено, що пеня нараховується за кожен день прострочення.

Пунктом 22 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» №3 від 15 травня 2006 року роз яснено, що відповідальність платника аліментів за прострочення їх сплати у виді неустойки (пені), визначеної ст.196 СК України, настає лише за наявності вини цієї особи, на платника аліментів не можна покладати таку відповідальність, якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками. В інших випадках стягується неустойка за весь час прострочення сплати аліментів. Суд може зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення.

Пеня за 2009 р. 744,23 грн. х 1% х 31 день ( березень) + 744,23 грн. х 1% х 30 днів (квітень) + 744,23 грн. х 1% х 31 день (травень) + 644,23 грн. х 1% х 30 днів (червень) + 544,23 -грн. х 1% х 31 день (липень) + 644,23 грн. х 1% х 31 день (серпень) + 761,25 грн. х 1% х 30 днів (вересень) ч- 744,23 гри. х 1% х 31 день ( жовтень) + 644,23 грн. х 1% х 30 днів (листопад) + 644,23 грн. х 1% х 31 днів (грудень) = 2093,34 гривень. Пеня за 2010 рік. 796,50 грн. х 1% х 31 день (січень) + 696,50 грн. х 1% х 28 днів( лютий) + 796,50 рн. х 1% х 31 день і березень) -і- 796,50 грн. х 1% х 30 днів (квітень) + 896,50 грн. х 1% х 31 день (травень) +796,50 грн. х 1% х 30 днів (червень) + 796,50 грн. х 1% х З і день (липень) + 796,50 грн. х \% х 31 день(серпень) + 796,50 грн. х 1% х 30 днів і вересень) + 796,50 гри. х 1% х 31 день ( жовтень) + 896.50 грн. х 1% х 30 днів (листопад) + 796,50 грн. х 1% х 31 днів (грудень) = 2940,23 грн. Пеня за 2011 р. (908 грн. х 1% х 3 1 день (січень) + 908 грн. х 1% х 28 днів( лютий) + 1008 грн. х 1% х 31 день ( березень) + 908грн. х 1% х. 30 днів (квітень) + 908 грн. х 1% х 31 день (травень) + 908 гри. х 1% х 30 днів (червень) + 908 гри. х 1% х 31 день (липень) + 908 грн. х 1% х 31 день(серпень) + 908 гри. х І % х 30 днів (вересень) + 908 грн. х 1% х 31 день (жовтень) + 1008 грн. х 1% х 30 днів (листопад) + 908 грн. х 1% х 31 днів (грудень)= 3375,20. Пеня за 2012 р. (1093,50 гри. х 1% х 31 день (січень) + 1093,50 гри. х 1% х 29 днів( лютий) + 993,50 грн. х Г/о х 31 день ( березень) і-1093,50 гри. х 1% х 30 днів (квітень) + 1093,50 грн. х 1% х 31 день (травень) +1193,50 грн. х 1% х 30 днів (червень) + 1093,50 грн. х 1% х 31 день (липень) + 1093,50 грн. х 1% х 31 день(серпень) + 1093,50 грн. х 1% х 30 днів (вересень) + 1093,50 грн. ч 1% х 31 день ( жовтень) + 1093,50 грн. х 1% х 30 днів (листопад) + 1093,50 грн. х 1% х 31 днів (грудень)=3971,21 грн. Пеня за 2013 р. (1322 грн. х 1% х 31 день (січень) + 1322 грн. х 1% х 28 днів( лютий) + 1322 грн.х1% х 31 день ( березень) + 1322 грн. х 1% х 30 днів (квітень) + 1322 грн. х 1% х 31 день (травень)+1322 грн. х 1% х 30 днів (червень)+1322 грн. х 1% х 31 день (липень) - 1322 грн. х 1 % х 31 день(серпень) + 1322 грн. х 1 % х 30 днів (вересень) + 1322 грн. х 1% х 31 день ( жовтень) +1322 гри. х 1% х 30 днів (листопад) + 1322 гри. х 1% х 31 днів (грудень)- 4825,30 гривень. Пеня за 2014 р. (1322 грн. х 1% х 31 день (січень) +1322 грн. х 1% х 28 днів( лютий) + 1322 грн. х 1% х 31 день ( березень) +1241,50 грн х 1% х 30 днів (квітень) + 1241,50 грн. х 1% х 31 день (травень) + 1241.50 грн. х 1% х 30 днів (червень) + 1241,50 грн. х 1% х 31 день (липень) +1241,50 грн. х 1 % х 31 день (серпень) + 1241,50 грн. х 1 % х 30 днів (вересень) + 1326 грн. х 1% х 31 день ( жовтень) + 1326 грн. х 1 % х 30 днів (листопад) + 1326 грн. х 1% х 31 днів (грудень) =4705,82 Так, неустойку (пеню) за виконавчим листом від 28.04.2009 р. № 2611 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 аліментів на утримання неповнолітніх дітей: сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, дочки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, необхідно нараховувати з 28.04.2009 р. дати видачі виконавчого листа по 16.01.2015 р. дати відкликання вказаного виконавчого листа згідно рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 05.01.2015 року, що є кінцевою датою нарахування неустойки за щомісячними платежами, яке в той день набрало законної сили. Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Загальна сума становить 17205 грн.28 коп.

Запитання й відповіді

Як визначається розмір аліментів?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?

Як розрахувати неустойку на аліменти?

Юридичні аспекти купівлі житла на вторинному ринку

Відкрити

Корисні посилання

Найкращий курс UAH / USD у місті Київ

Найкращий курс UAH / EUR у місті Київ

Найкращий курс UAH / CHF у місті Київ

Найкращий курс UAH / PLN у місті Київ

Найкращий курс UAH / GBP у місті Київ

Найкращий курс UAH / USD у місті Ковель

Найкращий курс UAH / EUR у місті Ковель

Найкращий курс UAH / GBP у місті Ковель

Найкращий курс UAH / CHF у місті Ковель

Найкращий курс UAH / PLN у місті Ковель

Дивіться також:
порядок нарахування пені за договором розрахунок пені за кожен день прострочення порядок індексації аліментів порядок нарахування пені під час дії карантину порядок нарахування пені карантин порядок нарахування пені за договором під час дії карантину порядок нарахування пені за договором sars-cov-2 порядок нарахування пені за договором під час карантину порядок нарахування пені за договором covid-19 порядок нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором у період карантину розрахунок заборгованості зі сплати аліментів порядок нарахування пені у період карантину порядок нарахування пені порядок нарахування пені covid калькулятор розрахунку аліментів порядок нарахування пені за договором covid порядок нарахування пені covid19 порядок нарахування пені ковід порядок нарахування пені covid-19 порядок нарахування пені за договором карантин порядок нарахування пені під час карантину порядок нарахування пені карантинні особливості порядок нарахування пені sars-cov-2 порядок нарахування пені за договором covid19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент