Расчет пени по налогам украина 2019

Расчет пени по налогам украина 2019

Ответственность за коммунальные долги. Что нужно знать?

Коммунальные услуги направлены на удовлетворение потребности физического или юридического лица в обеспечении: холодной и горячей водой, водоотведением, газо- и электроснабжением, отоплением, а также вывоз бытовых отходов в порядке, установленном законодательством. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями договоров и действующего законодательства. Законодательством предусмотрены санкции за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг потребителем.

Читати далі

Одновременное взыскание штрафа и пени

Одновременное взыскание с участника хозяйственных отношений, который нарушил хозяйственное обязательство по договору, штрафа и пени не противоречит Конституции Украины

19 июля 2017 Дело № 914/1854/16 Высший хозяйственный суд Украины

Читати далі

Калькулятор инфляции

Возможность начисления инфляционных потерь в случае невыполнения или несвоевременного проведения денежных расчетов предусмотрена положениями ст. 625 Гражданского кодекса Украины. В экономике индекс инфляции фактически определяет уровень обесценивания денег (уменьшение их покупательной способности).

Начисление инфляции начинает осуществляться со следующего дня, после того как денежное обязательство должно быть исполнено, а заканчивается днем, предшествующий дате погашения долга.

Читати далі

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня 2017 року. Відновлення циклу пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2019 роках та надасть підтримку темпам економічного зростання.

Споживча інфляція у березні 2017 року становила 15.1% у річному вимірі. Зростання цін прискорилося переважно внаслідок ефекту бази порівняння та збільшення виробничих витрат.

Читати далі

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності для її стягнення внаслідок порушення орендарем строків оплати орендної плати орендодавцю обладнання.

Читати далі

Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Л И С Т

N 62-97р від 03.04.97

м.Київ

vd970403 vn62-97р

Рекомендації відносно порядку застосування

індексів інфляції при розгляді судових справ

Индексы инфляции рассчитываются Министерством статистики

Украины начиная с августа 1991 года ежемесячно и публикуются в

прессе, в частности, газете "Урядовий кур'єр" в период с 5 по 10

число следующего за отчетным месяца. Сообщенные средствами

массовой информации со ссылкой на Минстат Украины эти показатели

Читати далі

Расчет пени калькулятор

Вступление

Данная стать содержит практические рекомендации по расчету пени, прежде всего, ориентирована на случаи применения санкций в хозяйственных правоотношениях.

Для быстрого расчета воспользуйтесь калькулятором.

Как воспользоваться калькулятором?

Для расчета пени за несвоевременное выполнение обязательств необходимо выполнить следующие действия:

Укажите сумму задолженности, которая возникла по денежным обязательствам.

Укажите дату обязательства, которое просрочено.

Читати далі

Корисні посилання

Продавець має право вимагати від покупця товар

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Проценти за користування грошовими коштами та пеня

Расчет штрафных санкций. Украинское законодательство

Сторони договору мають право лише змінювати розмір процентів річних

Штрафні санкціі в договорі. Про що треба знати?

Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування

Стягнення пені до повного виконання зобовязань

Часткове задоволення вимоги банку

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?

Дивіться також:

расчет пени по налогам калькулятор украина расчет пени по налогам украина 2021 калькулятор расчета пени по налогам украина 2019 расчет пени по налогам в рк индекс инфляции 2019 украина калькулятор расчета пени по налогам украина 2018 расчет пени украина расчет пени по налогам украина 2020 калькулятор пени по налогам украина 2021 расчет пени по налогам украина 2019 калькулятор расчета пени по налогам украина 2021 калькулятор расчета пени по налогам украина 2020 расчет пени по налогам расчет пени онлайн украина расчет пени по учетной ставке нбу 2019 расчет пени по налогам онлайн калькулятор расчета пени украина 2019 калькулятор пени по налогам украина 2019 расчет пени по налогам украина 2018 расчет пени по налогам рк калькулятор пени по налогам украина расчет пени по налогам калькулятор расчет пени по налогам формула калькулятор расчета пени по налогам украина расчет пени по налогам калькулятор рк