Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеня应计罚款金额

Дата початку періоду期间开始日期

Дата кінця періоду期间结束日期

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ 利息金额可以是每年/每天的百分比,也可以是 NBU 利率的倍数

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:使用以下计算器来考虑计算乌克兰内阁确定的隔离期间时效的特殊性。

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. 根据艺术的要求。乌克兰民法典第 547 条交易以确保履行义务以书面形式进行。

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 根据乌克兰民法典第 549 条,罚金(penalty)是在债务人违反义务的情况下,债务人必须转移给债权人的一笔金钱或其他财产。罚金是按延迟每一天的逾期货币债务金额的百分比计算的罚金。

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. 对于违反货币义务条款的行为,债权人有权实施金融制裁,尤其是按照合同规定的金额计算罚金。

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. 罚金是按延迟每一天的逾期货币债务金额的百分比计算的罚金。不计利息利息。支付罚款并不免除债务人的实物义务。

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. 国家银行贴现率是国家银行用来为货币市场参与者设定相关期间借入和投放资金价值基准的货币工具之一,是取决于宏观经济过程的主要利率。 、预算领域和货币市场。

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: 根据合同条款,罚款根据公式之一计算

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. 每日利率百分比:
[罚款] = [债务金额] × [每日罚款率(%)] / 100% × [天数]
或年利率百分比:
[罚款] = [债务金额] × [每年利率(%)] / 100% / [每年天数] × [天数]
或利率是 NBU 利率的倍数:
[罚款] = [债务金额] × [比率] × [NBU率] / 100% / [每年天数] × [天数]
在哪里:
[债务金额] - 逾期债务金额。
[每日利率(%)] - 预计每日利率
[每年的利率 (%)] - 估计的年利率百分比
[系数] - NBU堆栈乘以的系数
[NBU rate] 是乌克兰国家银行的贴现率
[每年的天数] - 每年的天数
[天数] - 逾期天数。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Подвійна ставка НБУ Кількість днів
Дивіться також:
порядок нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин порядок нарахування пені за договором під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину нарахування пені за договором covid19 нарахування пені за договором карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину порядок нарахування пені за договором нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 нарахування пені за договором під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду covid порядок нарахування пені за договором під час дії карантину нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором covid нарахування пені за договором під час карантину нарахування пені за договором ковід нарахування пені за договором

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент