Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі法院确定的定额赡养费数额

грн.

Базовий місяць встановлення аліментів赡养费基准月

Кінцевий місяць розрахунку (включно)计算的最后一个月(含)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.消费者物价指数的计算是从分配赡养费的月份开始计算的,以将法院确定的赡养费金额指数化为固定金额。

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).人口货币收入指数化是根据乌克兰法律和其他规范性法律行为建立的增加人口货币收入的机制,可以部分或完全补偿不断增长的消费品和服务(《乌克兰法》第 1 条乌克兰“现金收入指数化”)。

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.根据乌克兰《家庭法》第 184 条,由法院或父母双方协议确定的固定数额的赡养费数额应依法每年进行指数化,除非赡养费的支付者和接受者另有约定。应赡养费接受者的请求,法院可以再进行一段时间的索引。

Умови проведення індексації索引条件

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.乌克兰内阁于 2003 年 7 月 17 日第 1078 号批准的人口货币收入指数化程序第 104 段(以下简称“程序”)规定,赡养费指数化的消费者价格指数计算由法院按固定数额分配赡养费。

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.对于法院在 2016 年 6 月之前分配的固定金额赡养费,从 2016 年 5 月 17 日乌克兰法律生效之日起计算用于指数化的消费者价格指数 否. 1368-VIII“关于乌克兰某些法律的修正关于将法院确定的固定金额的赡养费金额指数化”,即自 2016 年 6 月起。

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.在这种情况下,法院确定的固定金额的赡养费连同指数化金额不得超过赡养费支付人货币收入的50%。

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).当消费者物价指数的值超过设定为 103% 的指数化阈值(程序第 11 段第二段)时,将进行人口货币收入的指数化。

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.赡养费须在为适龄儿童确定的生活水平内进行索引。

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.根据《程序》第 6 款,法院确定的固定金额赡养费金额的指数化由企业、机构、组织、个人——企业家从支付人的收入中适当扣除赡养费。

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.这种赡养费的索引是在赡养费支付者的费用下进行的。

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.除非在执行文件或父母之间关于支付子女抚养费的协议中另有规定,否则按固定金额确定赡养费金额的指数化,执行人以内阁规定的方式进行乌克兰。赡养费指数化每年进行一次,从确定赡养费金额后的第二年开始。

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.如果由国家或私人执行人将法院确定的赡养费金额指数化为固定金额,则从相应月份的下一年开始,使用累计总额计算消费物价指数到确定赡养费金额的月份。

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".如果索赔人将执行文件直接发送给乌克兰“执行程序”法第 7 条第 1 部分中指定的企业、机构、组织、个人 - 企业家或个人,则以固定金额确定的赡养费金额指数化除非在执行文件或父母之间关于支付子女抚养费的协议中另有规定,否则按照乌克兰“关于人口货币收入指数化”的法律进行。

Проведення індексації за минулий час对过去时间进行索引

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.法院可以判给过去的赡养费,但不得超过十年(乌克兰《家庭法》第 191 条第二部分)。同时,过去收集的钱也必须被索引。根据每个季度的生活水平如何变化,每个时期的付款将分别编制索引。

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Подвійна ставка НБУ Кількість днів Інтервал часу Калькулятор інфляції
Дивіться також:
калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації заробітної плати калькулятор аліментів онлайн калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації грошової оцінки землі індексація аліментів онлайн калькулятор порядок індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації боргу калькулятор індексації аліментів онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації грошового забезпечення розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації нормативної грошової оцінки індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації з плати калькулятор аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент