Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Simgenin üzerine geldiğinizde açılır araç ipuçları görünür. İpucunu çağırmak için dokunmatik ekranlarda ilgili simgeye tek bir dokunuş yapın.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Çevirinizi önermek için uygun simgeye çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Çeviri sayfanın metninde görüntüleniyorsa, çevirinin kendi sürümünüzü sunmak için ilgili çeviri bloğuna çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняCezanın tahakkuk ettiği miktar

Дата початку періодуDönem başlangıç ​​tarihi

Дата кінця періодуDönem bitiş tarihi

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахункуNBU oranının %120'si, hesaplamanın başlangıç ​​tarihinde veya bitiş tarihinde geçerli olan oranlardan yüksek olanı

Контактна інформаціяİletişim bilgileri

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиHesaplama sonucunun gönderileceği postanın yanı sıra ikramiye tahakkuk ettirilecektir.

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:En son incelemeler

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Uyarı!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen karantina süresi boyunca zamanaşımı süresinin hesaplanmasının özelliklerini dikkate almak için aşağıdaki hesaplayıcıları kullanın.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Vergi Kanunu'nun 129. maddesinin 129.1 maddesinin 129.1.1 bendi uyarınca, Kanun tarafından belirlenen mutabık kalınan parasal yükümlülüğün geri ödeme şartlarının sona ermesinden sonra vergi borcunun miktarına bir ceza tahakkuk ettirilir.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Kanunun 129. maddesinin 129.4. fıkrasına göre, bu maddenin 129.1 fıkrasının 129.1.1 numaralı bendinde belirtilen ceza, vergi borcunun tutarı (varsa ceza tutarı dahil ve faiz tutarı hariç) 120 TL üzerinden tahakkuk ettirilir. Ukrayna Ulusal Bankası'nın yıllık iskonto oranının yüzdesi, bu tür vergi borcunun meydana geldiği gün veya her takvim için bu oranların değerlerinden hangisinin daha yüksek olduğuna bağlı olarak (kısmen) geri ödeme gününde ödemesinde gecikme günü.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. Ceza, vergi borcunun (vergi borcunun bir kısmı) fiilen geri ödendiği gün, geri ödeme günü de dahil olmak üzere, ödemede gecikme olan her takvim günü için tahakkuk ettirilir.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Merkez Bankası iskonto oranı, Merkez Bankası tarafından para piyasası katılımcıları için ilgili dönem için ödünç alınan ve verilen fonların değeri konusunda bir ölçüt oluşturmak için kullanılan parasal araçlardan biridir ve makroekonomik süreçlere bağlı olan ana faiz oranıdır. , bütçe alanları ve para piyasası.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: NBU oranının %120'si ceza formülü ile hesaplanır.

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ borç geri ödemesi] × [Gün] / %100 × [UNBU] × 1,2 / [R]
Neresi:
[Y] - fiilen geri ödenen vergi borcu tutarına tahakkuk eden ceza tutarı (her zaman ikinci ondalık basamağa yuvarlanır)
[∑ borç geri ödemesi] - vergi borcunun miktarı
[UNBU] - Ukrayna Ulusal Bankası'nın vergi borcunun tarihinde veya (kısmi) geri ödeme gününde geçerli olan indirim oranlarının en yükseği
1.2 - Yıllık NBU oranlarının %120'sini hesaplamanıza izin veren katsayı
[Gün] - vergi borcunun ödenmesinde gecikme gün sayısı
[R] - bir takvim yılındaki gün sayısı.

Корисні калькулятори:

Число прописом Тривалість відпустки Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину у розмірі подвійної облікової ставки нбу калькулятор облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент