Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунокKalkulačka indexácie výživného online výpočet

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Už čoskoro [vo vývoji]

Калькулятор знаходиться у розробці.Kalkulačka je vo vývoji.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Kliknutím na tlačidlo [Accelerate] môžete upozorniť vývojárov na urýchlenie práce. Ak chcete prijať správu, uveďte to v príslušnom poli nižšie.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуAk chcete začať, pošlite e-mail tejto kalkulačke

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде вислане повідомленняE-mail, na ktorý bude správa odoslaná

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Indexácia peňažných príjmov obyvateľstva je mechanizmus zvyšovania peňažných príjmov obyvateľstva ustanovený zákonmi a inými normatívnymi právnymi aktmi Ukrajiny, ktorý umožňuje čiastočne alebo úplne kompenzovať rastúci spotrebný tovar a služby (článok 1 zákona č. Ukrajina „o indexácii peňažných príjmov“).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Podľa článku 184 Zákona o rodine Ukrajiny výška výživného určená súdom alebo dohodou medzi rodičmi pevnou sumou podlieha ročnej indexácii v súlade so zákonom, pokiaľ sa platiteľ a príjemca výživného nedohodli inak. Na žiadosť príjemcu výživného môže súd vykonať indexáciu na ďalšie obdobie.

Умови проведення індексаціїPodmienky indexovania

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Odsek 104 Postupu pre indexáciu peňažných príjmov obyvateľstva schváleného Kabinetom ministrov Ukrajiny zo dňa 17. júla 2003 č. 1078 (ďalej len „Postup“) stanovuje, že výpočet indexu spotrebiteľských cien pre indexáciu výživného stanoveného súd v pevnej výške, v ktorej sa výživné prideľuje.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".Pokiaľ ide o výživné určené súdom v pevnej výške, menované pred júnom 2016, výpočet indexu spotrebiteľských cien pre indexáciu sa vykonáva odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona Ukrajiny zo 17. mája 2016 № 1368-VIII " O zmene a doplnení niektorých zákonov Ukrajiny indexácia výšky výživného určená súdom v pevnej výške.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.V tomto prípade by výška výživného určená súdom v pevnej výške spolu s výškou indexácie nemala presiahnuť 50 % peňažného príjmu platiteľa výživného.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Indexácia peňažných príjmov obyvateľstva sa vykonáva, keď hodnota indexu spotrebiteľských cien presiahne indexačný prah, ktorý je stanovený na 103 % (odsek 11 druhý odsek postupu).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Výživné podlieha indexácii v rámci životného minima stanoveného pre dieťa v primeranom veku.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Podľa odseku 6 poriadku valorizáciu výšky výživného určenej súdom v pevnej výške vykonávajú podniky, inštitúcie, organizácie, fyzické osoby - podnikatelia, ktorí vykonávajú primerané zrážky výživného z príjmu svojho platiteľa.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Indexácia takéhoto výživného sa vykonáva na náklady platiteľa výživného.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Indexáciu výšky výživného, ​​určeného pevnou sumou, vykonáva, ak vo vykonávacom dokumente alebo v dohode medzi rodičmi o platení výživného nie je ustanovené inak, exekútor spôsobom určeným kabinetom ministrov Ukrajina. Indexácia výživného sa vykonáva každoročne, počnúc druhým rokom po stanovení výšky výživného.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Ak navrhovateľ zašle exekučný dokument priamo podniku, inštitúcii, organizácii, jednotlivcovi - podnikateľovi alebo jednotlivcovi uvedenému v prvej časti článku 7 zákona Ukrajiny „o exekučnom konaní“, indexácia výšky výživného stanovená pevnou sumou sa vykonáva, ak nie je uvedené inak vo vykonávacom dokumente alebo v dohode medzi rodičmi o platení výživného na dieťa, v súlade so zákonom Ukrajiny „o indexácii peňažných príjmov obyvateľstva“.

Проведення індексації за минулий часVykonanie indexovania za minulý čas

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Súd môže priznať výživné za minulosť, najviac však na desať rokov (druhá časť článku 191 Zákona o rodine Ukrajiny). Zároveň musia byť indexované aj vyzbierané peniaze za uplynulý čas. Platby sa budú indexovať samostatne za každé obdobie v závislosti od toho, ako sa v jednotlivých štvrťrokoch menilo životné minimum.

Дивіться також:
калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації онлайн калькулятор аліментів розрахунок індексації індексація аліментів калькулятор індексації калькулятор по сплаті аліментів калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації орендної плати індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації зарплати розрахунок аліментів калькулятор індексації аліментів порядок індексації аліментів онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації заробітної плати калькулятор індексації боргу калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор аліментів онлайн калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації нормативної грошової оцінки таблиця індексації

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент