Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняთანხა, რომელზეც ერიცხება ჯარიმა

грн.

Дата початку періодуპერიოდის დაწყების თარიღი

Дата кінця періодуპერიოდის დასრულების თარიღი

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу Україниუკრაინის საოჯახო კოდექსის 196-ე მუხლის მიხედვით

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованостіგადაუხდელი ალიმენტის თანხის 1% ყოველი დაგვიანების დღეზე ალიმენტის გადახდის დაგვიანებიდან მათი სრული დაფარვის თარიღამდე ან სასამართლოს გადაწყვეტილების დაკისრების თარიღამდე, მაგრამ არაუმეტეს 100 პროცენტისა. ვალი

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. უკრაინის საოჯახო კოდექსის 196-ე მუხლის თანახმად, პირის დავალიანების შემთხვევაში, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს ალიმენტი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მშობლების შეთანხმებით, ალიმენტის მიმღებს ეძლევა ჯარიმა (ჯარიმა) ერთი პროცენტის ოდენობით. გადაუხდელი ალიმენტი თითოეული დაგვიანების დღიდან ალიმენტის გადახდის დაგვიანების დღიდან მათი სრულად დაფარვის დღემდე ან სასამართლოს გადაწყვეტილების დაკისრების დღემდე, მაგრამ არა უმეტეს დავალიანების 100 პროცენტისა.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. გადაუხდელი ალიმენტის ოდენობის ერთი პროცენტის ჯარიმის (ჯარიმის) აკრეფის წესი ყოველი დაგვიანების დღეზე ნიშნავს, რომ ალიმენტის დაგვიანებით გადახდის ჯამური ოდენობის გაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება გადაუხდელი ალიმენტის ოდენობა და დღეების რაოდენობა. დავალიანებაში. ვინაიდან ალიმენტი ყოველთვიურად ერიცხება, ამ ვალდებულების ვადა განსხვავებული იქნება, ამიტომ დავალიანების დღეების რაოდენობაც შეიცვლება თვის დღეების რაოდენობის მიხედვით. ანუ, ალიმენტის დაგვიანებით გადახდის ჯარიმა უნდა დაერიცხოს გადაუხდელი ალიმენტის მთელ ოდენობას მისი გადახდის დაგვიანების ყოველი დღისთვის და მისი დარიცხვა არ შემოიფარგლება იმ თვის განმავლობაში, რომელშიც არ მოხდა აღდგენა.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: ამიტომ, ალიმენტის გადაუხდელობის ან დაგვიანებით გადახდაზე ჯარიმის ჯამური ოდენობა უნდა გამოითვალოს ფორმულის მიხედვით.

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1% x Q1) + (A2 x 1% x Q2) + (. (X 1% x Qn),
სადაც:
ჟ - ალიმენტის გადაუხდელობის ან დაგვიანებით გადახდისათვის საურავი ჯამური ოდენობა, რომელიც გამოითვლება მოსარჩელის მიერ სარჩელის შეტანის დროს;
A1 - ალიმენტის დარიცხული თანხა პირველი თვის განმავლობაში;
Q1 - ალიმენტის ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა პირველი თვის განმავლობაში;
A2 - ალიმენტის დარიცხული თანხა მეორე თვისთვის;
Q2 - მეორე თვის ალიმენტის დავალიანების დღეების რაოდენობა;
ან - ალიმენტის დარიცხული თანხა სარჩელის შეტანამდე ბოლო თვის განმავლობაში;
Qn - ბოლო თვის ალიმენტის დავალიანების დღეების რაოდენობა.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. ალიმენტის დავალიანების ჯარიმა ერიცხება გადაუხდელი ალიმენტის მთელ ოდენობას მისი გადახდის დაგვიანების ყოველი დღისთვის და მისი დარიცხვა არ შემოიფარგლება იმ თვის განმავლობაში, როდესაც არ მოხდა ამოღება.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. ამრიგად, ალიმენტის გადახდის ვალდებულება პერიოდულია და უნდა შესრულდეს ყოველთვიურად, ასე რომ, როდესაც განიხილება უკრაინის IC-ის 196-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, ალიმენტის გადაუხდელი ჯარიმის აღდგენის შესახებ დავები, სასამართლომ უნდა განსაზღვროს გადაუხდელი ალიმენტის ოდენობა თითოეულისთვის. ამ პერიოდული გადახდების დადგენის ვადა, რომლითაც უნდა შესრულებულიყო თითოეული ეს ვალდებულება და დადგენილის გათვალისწინებით - გამოითვალოს პროცენტის ოდენობა ყოველთვიურად გადაუხდელი ალიმენტის ოდენობაზე დამოუკიდებლად, დარღვევის თარიღიდან. გადამხდელის მიერ ალიმენტი მანამ, სანამ სასამართლო არ გადაწყვეტს პროცენტის აღებას, თითოეულ ვადაგადაცილებულ გადასახდელზე დარიცხული პროცენტის ოდენობის შეჯამებას და მის მთლიან ოდენობას.

Як розрахувати?როგორ გამოვთვალოთ?
Дивіться також:
приклад розрахунку пені по аліментам калькулятор розрахунку пені по аліментам як розрахувати пеню по аліментам калькулятор індексації аліментів калькулятор заборгованості по аліментам індексація аліментів онлайн калькулятор на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина розрахунок аліментів індексація аліментів калькулятор пеня за несплату аліментів розрахунок пені по аліментам калькулятор по сплаті аліментів калькулятор пені по аліментам розмір аліментів калькулятор аліментів онлайн як дізнатись суму заборгованості по аліментам розрахунок пені по аліментам онлайн пеня по аліментам калькулятор аліментів нарахування аліментів стягнення пені по аліментам калькулятор розрахунку аліментів онлайн розрахунок пені по аліментам сумма заборгованості по аліментам індексація аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент