Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Інформація для рекламодавцяInformación para el anunciante

Інформація для рекламодавця

Більше реклами хорошої й різної

Вигода реклами на сайті базується на якісній цільовій аудиторії та конкурентних розцінках.

Для розміщення реклами залиште своє повідомлення на сайті, або напишіть на пошту calculator.ua@gmail.com або зателефонуйте за номером (066) 714-60-65 для уточнення деталей.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. La calculadora legal es una herramienta útil para simplificar y optimizar la implementación de cálculos legales de acuerdo con la legislación actual de Ucrania y más allá.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Dependiendo de sus necesidades, puede usar una calculadora separada o consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. En general, las capacidades de las calculadoras individuales satisfarán la mayoría de las necesidades, pero para un abogado profesional existe una solución profesional. La calculadora profesional proporciona un cálculo consolidado, le permite calcular la deuda en la lista de documentos primarios, teniendo en cuenta los requisitos de la ley, especifica plazos individuales, establece parámetros individuales y le permite guardar el cálculo para su posterior edición y recálculo hasta la fecha. La calculadora profesional le permitirá realizar fácilmente incluso cálculos complejos, descargar el documento en un formato conveniente, realizar los cambios necesarios y adjuntarlo al paquete de documentos legales sin mucho esfuerzo.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Se admiten los siguientes tipos de cálculos (la lista se amplía constantemente)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;cálculo del monto de la deuda por una o más obligaciones;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulación de inflación sobre el monto de la deuda;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;devengo del 3% anual por mora en el cumplimiento de las obligaciones;
 • нарахування процентів за користування коштами ;devengo de intereses por el uso de fondos;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulación de intereses por el cumplimiento tardío de obligaciones monetarias en forma de tasas de interés o NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;devengo de intereses por el monto del doble de la tasa de descuento de la NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;devengo de intereses por un monto del 120% de la tasa de descuento de la NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;devengo de intereses por utilidades en la cantidad de 0.01% por cada día;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .devengo de intereses por mora en el pago de pensión alimenticia.
 • та інші ...y otra ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Los cálculos se realizan teniendo en cuenta los datos actuales, incluidos

 • індекси інфляції ,índices de inflación,
 • облікові ставки НБУ ,tasas de descuento NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescripciones generales y especiales,
 • норми законодавства.normas de legislacion.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Los resultados del cálculo en forma de documento de texto incluyen

 • підсумок розрахунку;el resultado del cálculo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tablas con una lista de documentos y cálculo de deuda;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fundamentación normativa de los términos aplicados y sanciones devengadas;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmulas utilizadas en el cálculo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tablas con cálculos de sanciones en base a datos de usuarios e índices oficiales;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Anexos: datos oficiales del índice de inflación NBU y/o tasa de descuento para el período requerido.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент