Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміCognoms, nom, patronímic de l'empleat en qualsevol forma

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіLa data d'inici de la feina i la data de finalització per al còmput del període de contractació

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяSi els períodes de treball es superposen parcialment, la calculadora exclourà el període de superposició

Включити перевірку дублюванняActiva la comprovació de duplicats

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calcula l'antiguitat per subsidi d'antiguitat, per pagament d'incapacitat temporal, per pensió.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.L'antiguitat és la durada del treball i altres tipus d'activitats a les quals s'associen els drets humans, principalment en l'àmbit de la prestació de pensions, no obstant això, cal destacar que l'antiguitat de l'assegurança afecta el càlcul de la pensió. El document principal que confirma la durada del servei és el llibre de treball, en absència del qual o de les entrades pertinents en ell, la durada del servei s'estableix sobre la base d'altres documents emesos pel lloc de treball, servei, formació, així com institucions d'arxiu.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Hi ha una distinció entre l'experiència laboral general i l'experiència laboral d'un lloc de treball específic. Del tipus d'experiència laboral depenen una sèrie de conseqüències legals: la concessió de vacances bàsiques i complementàries, el nomenament i l'import de les pensions, etc. El document principal que certifica l'experiència laboral és el llibre de treball.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Els anys de servei és el període d'activitat laboral, que es calcula en anys i en determinades condicions dóna dret a una pensió i a les prestacions corresponents (vacances addicionals, pagaments en efectiu, etc.). La legislació estableix algunes categories d'empleats i militars als quals se'ls concedeix habitualment pensions per anys de servei, independentment de l'edat i la capacitat per treballar.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуLa diferència entre experiència laboral i experiència en assegurances

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;L'antiguitat (general) són períodes d'activitat laboral oficial confirmats per anotacions al llibre de treball. L'experiència laboral pot incloure conceptes com ara experiència laboral general, preferent i especial. A la Llei d'Ucraïna "Sobre la prestació de pensions", el concepte d'antiguitat total del servei s'utilitza principalment per distingir-lo de l'antiguitat del servei, que dóna dret a beneficis de pensions;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;especial és la durada total d'una determinada activitat laboral en els tipus de treball corresponents, que dóna dret a la designació anticipada de la pensió laboral;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;un període de gràcia és un període d'activitat laboral en condicions nocives, perilloses o específiques durant una jornada completa. La llista d'indústries, obres, professions, posicions i indicadors, segons els quals el període d'activitat laboral es pot atribuir al servei preferent, aprovat per resolucions del Consell de Ministres d'Ucraïna;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").L'assegurança (pensió) és un període de temps durant el qual una persona estava subjecta a una assegurança de pensions estatal obligatòria i pel qual es pagaven contribucions mensuals per una quantitat no inferior a la contribució mínima d'assegurança (article 24 de la Llei d'Ucraïna "Sobre la pensió estatal obligatòria). Assegurança").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.El concepte d'"assegurança de durada del servei" es va introduir l'1 de gener de 2004 per la Llei d'Ucraïna "Sobre l'assegurança de pensions estatal obligatòria". La principal novetat d'aquest terme és que la presència de l'antiguitat està directament relacionada amb el pagament de les cotitzacions a l'assegurança de l'assegurança obligatòria de pensions de l'Estat, és a dir, a partir de l'1 de gener de 2004, només s'inclouen a l'assegurança aquells períodes durant els quals s'han pagat les cotitzacions. antiguitat, i en les quantitats aportades proporcionalment.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Tota l'experiència laboral adquirida abans de l'1 de gener de 2004 està inclosa en l'experiència d'assegurança en les condicions de la legislació anteriorment vigent.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.L'experiència en assegurances adquirida abans de l'1 de gener de 2004 queda confirmada pel llibre de treball.

Нормативні документиNormativa

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Число прописом
Дивіться також:
онлайн калькулятор стажу роботи розрахунок стажу роботи калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор розрахунку трудового стажу трудовий стаж калькулятор як розрахувати трудовий стаж україна загальний стаж роботи калькулятор калькулятор стаж роботи калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор загального стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн обчислення стажу роботи калькулятор трудового стажу україна калькулятор стажу роботи україна стаж роботи калькулятор розрахунок стажу роботи калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор трудового стажу

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент