Подвійна облікова ставку нбу 2021

Подвійна облікова ставку нбу 2021

Розрахунок пені

Пеня - це неустойка, яка розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦКУ).

У багатьох господарських договорах є пункт, який передбачає штрафні санкції в разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов'язань. Наприклад, пункт договору приблизно такого змісту:

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Національний банк України знизив облікову ставку до 12.5%

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 12.5% річних з 26 травня 2017 року. Пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках та водночас спрямоване на підтримку економічного зростання.

Читати далі

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14%

Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 14% річних. Це пов’язано з необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції у 2017-2018 роках.

Читати далі

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14%

Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 14% річних. Це пов’язано з необхідністю нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей з інфляції у 2017-2018 роках.

Споживча інфляція стрімко уповільнилася у 2016 році до 12.4% (з 43.3% у 2015 році), що відповідало прогнозам Національного банку. Таким чином, Національний банк досягнув ціль з інфляції, визначену Стратегією монетарної політики на 2016-2020 роки.

Читати далі

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Гражданский кодекс Украины (далее - ГКУ) в ст. 546 предусматривает такие виды обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток. Этот перечень не исчерпывающий, и стороны могут обусловливать другие специфические виды обеспечения, что также предусмотрено упомянутой статье ГКУ. В зависимости от значимости договорного обязательства, можно выбирать разные по характеру способы обеспечения, а при необходимости - применять одновременно несколько обеспечений.

Читати далі

Корисні посилання

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

Ответственность за невыполнение договоров

Калькулятор инфляции

Обязательность оплаты аренды и санкций

Подання заяв з кредиторськими вимогами

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%

Одновременное взыскание процентов и убытков

Зменшення розміру штрафу та пені

Дивіться також:

облікова ставку нбу 2021 калькулятор подвійна облікова ставку нбу 2019 калькулятор подвійна облікова ставку нбу 2020 розрахунок пені подвійна облікова ставка нбу подвійна облікова ставка нбу пеня подвійна облікова ставку нбу 2020 калькулятор подвійна облікова ставку нбу 2021 калькулятор подвійна облікова ставка нбу калькулятор подвійна облікова ставка нбу 2021 пеня подвійна облікова ставка нбу подвійна облікова ставка нбу це подвійна облікова ставка нбу 2019 калькулятор подвійна облікова ставка облікова ставку нбу 2020 калькулятор калькулятор подвійна облікова ставка нбу подвійна облікова ставку нбу 2021 подвійна облікова ставка нбу 2020 калькулятор подвійна облікова ставка нбу 2021 калькулятор подвійна облікова ставку нбу це подвійна облікова ставка нбу подвійна облікова ставку нбу 2018 калькулятор подвійна облікова ставка нбу розрахунок пені розрахунок пені подвійна облікова подвійна облікова ставку нбу облікова ставку нбу 2018 калькулятор