Строки нарахування пені

Строки нарахування пені

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

В залежності від ваших вимог, для розрахунку пені оберіть калькулятор:

Пеня в розмірі подвійної ставки НБУ - найпоширеніший варіант санкцій передбачених у господарських договорах.

Читати далі

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у справі №3-432гс17:

"Приписами цивільного законодавства передбачено, що зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Читати далі

Поновлення процесуальних строків у Цивільному процесі

Цивільні процесуальні строки – це строки, встановлені ЦПК України для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

Для розрахунку процесуальних строків скористайтесь калькулятором процесуальних строків.

Читати далі

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності для її стягнення внаслідок порушення орендарем строків оплати орендної плати орендодавцю обладнання.

Читати далі

Корисні посилання

Одночасне стягнення штрафу та пені

Акт звірки не є доказом

Зарахуванням можуть бути припинені зобов'язання на будь-якій стадії їх існування

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

Розрахунок ціни позову калькулятор

Взыскание процентов и пени

Подання заяв з кредиторськими вимогами

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Стягнення пені до повного виконання зобов'язань повністю відповідає законодавству

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5%

Дивіться також:

формула нарахування пені калькулятор нарахування пені 2021 нарахування пені в господарському процесі нарахування пені у 2021 калькулятор нарахування індексації калькулятор нарахування пені , інфляції, 3% річних калькулятор нарахування пені 2019 нарахування пені нарахування пені онлайн строк нарахування пені 6 місяців нарахування пені 3% річних строк нарахування пені нарахування пені калькулятор нарахування 3 річних та індексу інфляції інфляційні нарахування калькулятор нарахування пені за договором підряду калькулятор нарахування пені період нарахування пені нарахування інфляційних втрат нарахування пені за договором калькулятор нарахування інфляційних втрат строки нарахування пені порядок нарахування пені нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування штрафних санкцій