Нарахування пені в господарському процесі

Нарахування пені в господарському процесі

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Калькулятор інфляції

Інфляційні втрати нараховуються тільки на заборгованість у гривні. Якщо у вас заборгованість обчислюється в доларах США, євро або іншою валютою, то інфляційні втрати на цей борг не нараховуються.

Читати далі

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у справі №3-432гс17:

"Приписами цивільного законодавства передбачено, що зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Читати далі

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Поновлення процесуальних строків у Цивільному процесі

Цивільні процесуальні строки – це строки, встановлені ЦПК України для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

Для розрахунку процесуальних строків скористайтесь калькулятором процесуальних строків.

Читати далі

Корисні посилання

Судове рішення не позбавляє права на штрафні санкції

Зменшення розміру штрафних санкцій

Продавець має право вимагати від покупця товар

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Назва штрафної санкціі практичного значення не має

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Надання відповідачу відстрочки виконання судового рішення

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Дивіться також:

нарахування пені 3% річних калькулятор нарахування пені формула нарахування пені нарахування пені нарахування пені за договором нарахування пені калькулятор калькулятор нарахування індексації нарахування пені у 2021 строки нарахування пені нарахування пені в господарському процесі калькулятор нарахування інфляційних втрат нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати строк нарахування пені порядок нарахування пені період нарахування пені інфляційні нарахування нарахування інфляційних втрат нарахування штрафних санкцій калькулятор нарахування пені за договором підряду строк нарахування пені 6 місяців калькулятор нарахування пені , інфляції, 3% річних калькулятор нарахування пені 2021 калькулятор нарахування пені 2019 нарахування пені онлайн порядок нарахування інфляційних втрат