Нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати

Нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати

Про індексацію орендної плати

Про індексацію орендної плати

27 липня 2017 року Справа № 925/1504/16 Вищий господарський суд України

«Якщо у договорі оренди землі сторони визначили, що орендар зобов'язаний самостійно щорічно індексувати розмір орендної плати відповідно до індексації нормативної грошової оцінки земель згідно з чинним законодавством, а він не виконав чи виконав неналежним чином свій обов'язок щодо розрахунку розміру орендної плати і це призвело до виникнення заборгованості, то з урахуванням вимог частини першої статті 15, частин першої і другої статті 21 Закону України "Про оренду землі", статті 526 ЦК України і статті 193 ГК України така заборгованість підлягає стягненню з орендаря за позовом орендодавця (аналогічна правова позиція викладена в п.2.191 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 №6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин").»

Читати далі

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?

Комунальні послуги спрямовані на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні: холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, установленому законодавством. Оплата послуг здійснюється відповідно до умов договорів та чинного законодавства. За несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг споживач несе відповідальність у вигляді передбачених законом санкцій

Читати далі

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Стягнення заборгованості в іноземній валюті

Стягнення заборгованості в іноземній валюті необхідно виконувати, виходячи саме із встановленого розміру зобов'язання у відповідній валюті

26 липня 2017 року Справа № 38/281 Вищий господарський суд України

Читати далі

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності для її стягнення внаслідок порушення орендарем строків оплати орендної плати орендодавцю обладнання.

Читати далі

Корисні посилання

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

Спори про визнання нікчемних правочинів недійсними

Одночасне застосування штрафу і пені

Неустойка, штраф, пеня які розміри та вимоги?

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Расчет пени калькулятор

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

Можливість накладення арешту на рахунки

Штрафні санкціі в договорі. Про що треба знати?

Калькулятор інфляції

Дивіться також:

розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку 2019 калькулятор нарахування пені онлайн період нарахування пені формула нарахування пені нарахування пені за договором калькулятор розрахунку пені за несвоєчасну виплату заробітної плати розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку 2018 нарахування пені строк нарахування пені 6 місяців строки нарахування пені розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку 2021 строк нарахування пені штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку порядок нарахування пені пеня за несвоєчасну сплату комунальних послуг 2021 розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку 2019 калькулятор індексації орендної плати калькулятор нарахування пені нарахування пені 3% річних індексація орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування пені у 2021 розрахунок пені за несвоєчасну сплату податку 2020 нарахування пені калькулятор індексація орендної плати за землю