Нарахування штрафних санкцій

Нарахування штрафних санкцій

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України

Читати далі

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у справі №3-432гс17:

"Приписами цивільного законодавства передбачено, що зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України – гривні, сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Читати далі

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі.

Отже в таких випадках 6 - ма місяцями все не обмежується.

Постанова від 21 червня 2017 року № 3-432гс17

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Читати далі

Право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій за прострочення виконання зобов'язання і строки їх нарахування.

17 серпня 2017 року Справа № 910/16952/14 Вищий господарський суд України

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68364535

«Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Читати далі

Калькулятор пені онлайн розрахунок

Пенею називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання і береться за кожен день прострочення виконання платежу.

Однак на практиці пеня застосовується також при простроченні виконання інших зобов'язань, наприклад поставки товару.

Як розрахувати пеню за прострочення виконання зобов'язання?

Для розрахунку пені за несвоєчасне виконання зобов'язань необхідно виконати наступні дії:

Відкрийте калькулятор пені.

Читати далі

Про штрафні санкції

16 серпня 2016 року Справа № 910/29752/15 Вищий господарський суд України

«Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України єштрафні санкції, до яких віднесено, зокрема, штраф.

Читати далі

Обов'язковість оплати оренди та санкцій

Невикористання орендарем з власної волі об'єкту оренди не звільняють від обов'язку з внесення суборендних платежів та санкцій

19 липня 2017 року № 910/24231/15 Вищий господарський суд України

«Згідно із частиною 6 статті 762 Цивільного кодексу України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Таких обставин судом у справі встановлено не було

Читати далі

Корисні посилання

Одновременное взыскание процентов и убытков

Державна реєстрація інвестиційного банківського депозиту

Відповідальність за порушення зобов'язань за договором

Калькулятор штрафних санкцій

Учасник Товариства не має права оскаржувати угоди Товариства

Після стягнення суми боргу кредитор ще має право на інфляційні та 3% річних

Коли проценти нараховуються на борг на рівні облікової ставки НБУ

Розрахунок інфляційних нарахувань

Строк нарахування пені

Як розрахувати пеню? Як обрати калькулятор?

Дивіться також:

онлайн калькулятор штрафних санкцій види санкцій нарахування штрафних санкцій види штрафних санкцій калькулятор штрафних санкцій ліга калькулятор штрафних санкцій ліга закон розмір штрафних санкцій калькулятор підрахунку заборгованості та штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій онлайн розрахунки штрафних санкції автоматичний розрахунок штрафних санкцій за споживчим договором клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій зразок калькулятор розрахунку штрафних санкцій стягнення штрафних санкцій за договором формула нарахування штрафних санкцій калькулятор розрахунку штрафних санкцій за договором розрахунок штрафних санкцій ліга розрахунок штрафних санкцій методика розрахунків штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій калькулятор калькулятор штрафних санкцій онлайн калькулятор штрафних санкцій зменшення штрафних санкцій господарським судом ліга калькулятор штрафних санкцій розрахунок штрафних санкцій за договором поставки