Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВ取决于期望的结果:含增值税的金额,或不含增值税的金额,或增值税的金额

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентах增值税百分比

Додаткові параметри 附加参数

Точність, знаки після коми精度,小数位

Результат розрахунку суми числом та прописом:以数字和文字计算金额的结果

 • нарахування ПДВ на введену суму;输入金额的增值税应计;
 • виділення ПДВ з введеної суми;从输入的金额中分配增值税;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.从增值税金额计算金额。

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).增值税(以下简称VAT)是一种间接税,包含在货物(工程、服务)的价格中,由买方支付,但其核算和上缴国家预算由卖方(税务代理人)进行.

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:注册为增值税纳税人的企业的增值税会计包括对这些部分的会计处理

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).税收抵免是指增值税纳税人有权在报告期内减少应纳税额的金额(该企业作为从其他增值税纳税人购买的货物、工程、服务价值的一部分而支付的增值税金额)或在海关支付))。
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).纳税义务——纳税人(包括税务代理人)必须在税法规定的基础上、以方式和期限内向预算缴纳的税款或费用(包括纳税人在未在法定期限内支付的税务本票)。

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.付款人将增值税金额转入预算,这是应纳税额和税收抵免之间的差额。

Об'єкт оподаткування征税对象

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:征税对象是纳税人与

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;根据乌克兰税法第 186 条,供应地点位于乌克兰关税区的货物供应,包括无偿转让和将抵押品所有权转让给借款人(债权人)的交易、货物根据货物信用条件转让,以及融资租赁标的转让给承租人/承租人使用;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;根据乌克兰税法第 186 条提供服务,其供应地点位于乌克兰关税区;
 3. ввезення товарів на митну територію України;将货物进口到乌克兰关税区;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;将货物出口到乌克兰关税区以外;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.通过铁路、公路、海运、河运和空运为旅客、行李和货物的国际运输提供服务。

Розміри ставок податку税率大小

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:根据乌克兰税法第 193 条,税率从税基确定,金额如下

 • 20 відсотків;20%;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.根据 UKT FEA,根据以下代码分类的农产品在乌克兰关税区的供应交易和进口到乌克兰关税区的交易为 14%:0102、0103、0104 10、0401(全脂牛奶)、1001、 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91,但乌克兰税法第 197 条第 197.18 条规定的货物进口到乌克兰关税区的操作除外。
 • 0 відсотків;0%;
 • 7 відсотків по операціях з:7% 的交易
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;在乌克兰海关境内供应和进口到乌克兰海关境内的药品,该药品已获准在乌克兰生产和使用并在国家药品登记处登记,以及在医疗设备和医疗器械国家登记处登记的医疗器械,或符合相关技术法规的要求,并由合格文件确认,并允许在乌克兰投放市场和/或投入运营和应用;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;在乌克兰关税区供应和进口到乌克兰关税区的药品、医疗器械和/或经中央执行机构授权用于临床试验的医疗设备,确保在卫生领域形成国家政策关心'我;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;提供表演(指挥)戏剧、歌剧、芭蕾舞、音乐、音乐会、舞蹈、木偶、马戏团、声音、灯光和其他表演、制作、专业艺术团体、艺术团体、演员和表演者(电影摄影师)的表演、电影的服务颁奖呃,文化艺术活动;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;为展示原创音乐作品、展示展览项目、为团体和个人参观博物馆、动物园和保护区、参观其领土和设施提供服务;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;为视障者和听力障碍者提供按照乌克兰语版本的立法改编的电影的发行、演示、公告和公开放映服务;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).提供由酒店和类似临时住宿设施提供的临时住宿服务(住宿)(55.10 类第 55 组 NACE DK 009:2010)。

Розраховується за формулою: 按公式计算

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [增值税] = [成本] × [增值税率 (%)] / 100%
在哪里:
[价值] - 纳税人交易应纳税的价值。
[增值税率(%)] - 税率的大小来自税基。

Нормативна база监管框架

Корисні калькулятори:

Розрахунок 14% ПДВ Калькулятор пені Розрахунок 20% ПДВ Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор ин калькулятор калькулятор валют калькулятор ндс калькулятор пдв валютный калькулятор калькулятор валют розрахунок земельного податку калькулятор пдф як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор податку калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн податок на додаткову вартість товарів калькулятор по калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика єсв калькулятор як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор 14 пдв калькулятор дат акт калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент