Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАС受 CPC、CPC 或 CAS 监管的诉讼类型

Судова інстанція, яка розглядає справу审理此案的法院

Судове провадження诉讼

Процесуальний строк程序条款

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.在乌克兰内阁建立的隔离期间,根据乌克兰“关于乌克兰某些立法法案的修正案,以提供与冠状病毒病 (COVID-19) 传播有关的额外社会和经济保障“经乌克兰法律修订的 2020 年 3 月 30 日第 540-IX 号” 关于某些立法的修正案乌克兰关于行动时限的法案“乌克兰内阁为防止冠状病毒病(COVID-19)传播而设立的隔离”2020 年 6 月 18 日第 731-IX 号。

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.在乌克兰部长内阁为防止冠状病毒病(COVID-19)传播而建立的隔离期间,法院应当事人和未参与案件的人员的要求,如果法院裁定他们的权利,利益和(或)义务(如果他们有权采取本守则规定的相关程序行动),如果承认其不作为的理由有效,则应更新本守则规范规定的程序时限,并且由于与检疫有关的限制。法院可以在相关期限届满前后更新相关期限。

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.如果由于与检疫有关的限制而无法在指定期限内执行相关程序,则法院应该人的请求,延长法院规定的程序期限。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. 司法机关的任务是正确、及时地审理案件。决定司法有效性的最重要因素是能否及时保护涉案人员的合法权益。为了执行摆在司法面前的任务,程序法规定了程序期限的制度。

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. 诉讼时限是法律规定或法院指定执行一定程序的一定期限。

Види судочинств 诉讼类型

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. 民事诉讼是行使司法权的一种形式,在此过程中解决因民事、家庭等法律关系而产生的法律冲突。民事诉讼由具有一般管辖权的法院进行。该程序受《民事诉讼法》规定。

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. 商事诉讼是行使司法权的一种形式,在此过程中解决经济关系领域中出现的法律冲突。商业诉讼由作为一般管辖权法院系统一部分的专门商业法院进行。其程序由《商业程序法》规定。

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. 行政诉讼是行使司法权的一种形式,在此过程中,在涉及公共利益的情况下,解决行政关系领域中发生的具有法律意义的重大案件。行政诉讼由属于一般管辖权法院系统一部分的专门行政法院根据《行政诉讼法》规定的程序进行。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Інфляція та проценти
Дивіться також:
калькулятор строків у період карантину калькулятор строків під час дії карантину валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків карантин калькулятор строків між датами калькулятор строків під час карантину калькулятор строків covid-19 калькулятор строків sars-cov-2 розрахунок процесуальних строків калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор строків ковід калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків covid19 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків калькулятор строків карантинні особливості поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн поновлення процесуальних строків калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків covid калькулятор процесуальних строків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент