Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеня应计罚款金额

Дата початку періоду期间开始日期

Дата кінця періоду期间结束日期

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України每天0.01%的债务金额,无需艺术。乌克兰民法典第 232 条

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:使用以下计算器来考虑计算乌克兰内阁确定的隔离期间时效的特殊性。

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. 住房和公共服务处罚是对不遵守公共服务支付条款的处罚。它是根据延迟支付住房和公共服务的每一天的债务金额计算的。

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 按照艺术的要求。《住房和公共服务法》第 26 条规定,如果延迟支付住房和公共服务费用,消费者有义务按照合同规定的金额支付罚金,但每笔不超过债务的 0.01%延迟的一天。支付的利息总额不得超过总债务的 100%。

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. 应计利息从支付住房和公共服务的最后一天后的第一个工作日开始。

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 如果国家因向民众提供福利和住房补贴而欠债和/或消费者拖欠工资,经正式确认,则不计入罚款。

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 根据艺术的要求。乌克兰民法典第 547 条交易以确保履行义务以书面形式进行。
根据乌克兰民法典第 549 条,罚金(penalty)是在债务人违反义务的情况下,债务人必须转移给债权人的一笔金钱或其他财产。罚金是按延迟每一天的逾期货币债务金额的百分比计算的罚金。

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. 对于违反货币义务条款的行为,债权人有权实施金融制裁,尤其是按照合同规定的金额计算罚金。

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. 罚金是按延迟每一天的逾期货币债务金额的百分比计算的罚金。不计利息利息。支付罚款并不免除债务人的实物义务。

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: 每天按债务金额的0.01%的罚款按公式计算

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [罚款] = [债务金额] × 0.01% / 100% × [天数]
在哪里:
[债务金额] - 逾期债务金额。
[天数] - 逾期天数。

Корисні калькулятори:

Юридичний ЖКП Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інтервал часу Позовна давність
Дивіться також:
розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 як розрахувати 3 річних від суми боргу розмір пені за кожен день прострочки розрахунків комунальні послуги" розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину санкції за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 санкції за комунальні послуги під час карантину розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення covid пеня за комунальні послуги під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 розрахувати комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції як розрахувати пільги на комунальні послуги калькулятор пільг на комунальні послуги санкції за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення карантин облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину борг за комунальні послуги

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент