Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляція应计通货膨胀的金额

Дата початку періоду期间开始日期

Дата кінця періоду期间结束日期

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК України通货膨胀损失,根据艺术。乌克兰民法典第 625 条

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргу总通货膨胀指数是通过将债务存在期间的月度指数相乘来计算的

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:使用以下计算器来考虑计算乌克兰内阁确定的隔离期间时效的特殊性。

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. 根据乌克兰民法典第 625 条第二部分,在债权人的要求下,逾期债务的债务人有义务支付债务金额,同时考虑到整个期间的通货膨胀指数。延迟。

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. 债务金额,考虑到通胀指数,应根据延迟的每个月(年)的通胀指数计算,无论某个时期的通胀指数是否小于1(即没有通胀但有通货紧缩) [乌克兰最高经济法院 05.04.2011 № 23/466 的决定和乌克兰最高法院的信“关于在法庭案件中应用通货膨胀指数程序的建议” 03.04.2011 № 62-97]。

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). 通货膨胀损失的计算方法是将债务金额乘以逾期付款期间的总通货膨胀指数。在这种情况下,每月 1 至 15 天产生的债务金额将在本月考虑在内,如果债务金额从该月 16 至 31 天产生,则从下个月开始计算。同样,如果债务是在每月 1 至 15 天偿还,则计算通货膨胀损失时不考虑本月,如果是从每月 16 至 31 天,则计算通货膨胀损失时应考虑本月(关于乌克兰最高商事法院的实践从 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012 分离实体法规范)。

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. 债权人在考虑通货膨胀指数的情况下享有法定的债务清偿权,是保护其财产权益的一种方式,其实质是补偿债权人因通货膨胀导致的资金折旧造成的物质损失。因此,通货膨胀增加是根据债务金额计算的,是对恶意履行货币义务造成的损失的一种补偿。

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). 该义务因适当履行而终止(乌克兰民法典第 599 条)。同时,现行立法并未将终止货币义务与存在考虑到既定通货膨胀指数的法院关于收债的决定或启动执行程序以执行此类决定(见最高法院)联系起来。乌克兰 04.07.2011 № 13/210 / 10 和日期 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 和乌克兰最高经济法院的决定日期 16.03.2011 № 11/109)。

Розраховується за формулою: 按公式计算

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [通货膨胀费用] = [债务金额] × [通货膨胀指数 (%)] / 100% - [债务金额]
在哪里:
[债务金额] - 逾期债务金额。
[通货膨胀指数 (%)] - 该期间月度指数的乘积。

Як розрахувати?如何计算?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок інфляційних онлайн калькулятор розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат та 3 річних інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних нарахувань розрахунок інфляційних втрат розрахунок інфляційних збитків калькулятор інфляційних онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат формула розрахунок інфляційних витрат калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок 3 річних та інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків формула розрахунку інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент