Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор індексації орендної плати онлайн розрахунок在线租金计算索引计算器

Розрахувати індексацію орендної плати

Скоро буде [у розробці]即将推出[开发中]

Калькулятор знаходиться у розробці.计算器正在开发中。

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.您可以通过单击 [Accelerate] 按钮来引起开发人员的注意以加快工作速度。此外,要接收消息,请在下面的相应字段中注明。

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на пошту通过电子邮件发送此计算器以开始使用

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде вислане повідомлення邮件将发送到的邮件

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.租金指数化或没有指数化必须记录在合同中。因此,您应该首先检查特定合同的条款。

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.租金金额及其指数由各方协议确定。

Індексація за договором оренди державного майна国有资产租赁协议下的指数化

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.根据乌克兰《国家和市政财产租赁法》第 17 条,租金应根据租金计算方法根据通货膨胀指数进行调整。如果承租人在不举行拍卖的情况下出租该物业,则每月对通货膨胀指数进行相应的租金调整。

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.从 2021 年 6 月 19 日起,从 28.04.2021 слід 630 起计算国有财产租金的方法应适用于国有财产。

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.以后每个月的租金数额是根据当月的通货膨胀指数调整上一个月的月租金数额来确定的。

Індексація за договором оренди земельної ділянки土地租赁协议下的指数化

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.艺术的要求。1998 年 10 月 6 日第 161-XIV 号乌克兰“土地租赁法”第 21 条,租金的计算考虑了通货膨胀指数,除非土地租赁另有规定。也就是说,除非合同条款中另有规定,否则租金会随着通货膨胀指数的增加而增加。

Розраховується за формулою: 按公式计算

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [考虑通货膨胀指数的租金] = [租金] × [通货膨胀指数 (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. 在哪里:
[租金] - 通货膨胀指数增加的租金金额。
[通货膨胀指数 (%)] - 该期间月度指数的乘积。

Дивіться також:
індексація орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 онлайн калькулятор індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 індексація орендної плати приміщення калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації онлайн нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор індексації орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати калькулятор індексації калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин індексація орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості індекс інфляції для розрахунку орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент