Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок法律计算器在线计算

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 381887 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 2026602 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документа快速开始
最低要求数据
免费详细计算
免费下载.PDF文件
Окремі санкції:一些制裁
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:
Індексація оренди
Податки:税收
Розрахунок ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Розрахунок 14% ПДВ Пеня 120% НБУ
Строки та терміни:
Позовна давність Процесуальні строки
Трудові відносини:劳动关系
Стаж роботи Тривалість відпустки Мінімальна зарплата
Аліменти:赡养费
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Числа та суми:
Число та сума прописом Число прописом Сума прописом
Дні, дати та час:
Калькулятор часу Інтервал часу Кількість днів Плюс кількість днів Робочий день Калькулятор днів Конвертер днів Дата прописом
Текст:
Кількість знаків Статистика тексту
Обмін валют:货币兑换
Найкращий курс
Супутні розрахунки:相关计算
Сукупна інфляція Кодифікатор статей

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC 全面计算所有制裁
灵活的付款条件
相互结算的算法分析
免费计算结果
保存数据和结果
以方便的 .PDF 或 .DOC 格式下载结果
Зведені санкції:联合制裁
Професійний Юридичний Інфляція та проценти Юридичний ЖКП

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. 法律计算器是一个有用的工具,可根据乌克兰及其他国家的现行立法简化和优化法律计算的实施。

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. 根据您的需要,您可以使用单独的或合并的计算器。

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. 一般来说,个人计算器的功能将满足大多数需求,但对于专业律师来说,有一个专业的解决方案。专业计算器提供综合计算,允许您计算主要文件清单上的债务,考虑到法律要求,指定个人期限,设置个人参数,并允许您保存计算以供进一步编辑和重新计算。专业计算器将让您轻松执行复杂的计算,以方便的格式下载文件,进行必要的更改并毫不费力地附加到法律文件包中。

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): 支持以下类型的计算(列表不断扩大)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;计算一项或多项义务的债务金额;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;债务金额的应计通货膨胀;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;延迟履行义务每年应计 3%;
 • нарахування процентів за користування коштами ;使用资金产生的利息;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;以利息或 NBU 利率的形式延迟履行货币义务的应计利息;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;应计利息金额为 NBU 贴现率的两倍;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;应计利息金额为 NBU 贴现率的 120%;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;每天 0.01% 的公用事业利息;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .延迟支付赡养费的应计利息。
 • та інші ...和别的 ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: 计算是在考虑当前数据的情况下进行的,包括

 • індекси інфляції ,通货膨胀指数,
 • облікові ставки НБУ ,NBU折扣率,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,一般和特别诉讼时效,
 • норми законодавства.立法规范。

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: 文本文档形式的计算结果包括

 • підсумок розрахунку;计算结果;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;带有文件清单和债务计算的表格;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;适用条款和应计制裁的规范性证明;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;计算中使用的公式;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;根据用户数据和官方指数计算制裁的表格;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.附件:NBU 通胀指数和/或所需时期贴现率的官方数据。

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент