Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Запитання й відповіді问题与解答

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?法庭费用由谁承担?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?拖欠或逾期支付赡养费的罚款按什么公式计算?

За якою формулою розраховуються 3% річних?根据哪个公式计算每年3%?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?每天计算利息的公式是什么?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?当年利息的计算公式是什么?

Ким проводиться індексація аліментів?谁索引赡养费?

Мінімальна заробітна плата це这是最低工资

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову це诉讼的代价是这样的

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?罚款金额能否超过乌克兰国家银行的双倍贴现率?

Чи може суд зменшити штраф?法院可以减少罚款吗?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?是否可以对逾期履行义务处以罚款和处罚?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?合同条款能否排除故意违反义务的责任?

Чи підлягає індексації сума аліментів?赡养费的数额是否需要指数化?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?不支付赡养费是否有责任?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?每天延误的罚款是否合法?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?使用别人的钱要付什么利息?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?欠税金额的罚款是多少?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?通货膨胀损失的计算方法是什么?

Що таке облікова ставка Національного банку?国家银行的贴现率是多少?

Що таке процесуальні строки?什么是程序期限?

Що таке інфляція?什么是通货膨胀?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?赡养费的数额如何确定?

Як визначається ціна позову?索赔的价格如何确定?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?赡养费拖欠金额争议如何解决?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?在计算通货膨胀损失时如何考虑通货紧缩?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?最低工资是如何规定的?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?不遵守合同条款造成的损失如何赔偿?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?不支付或逾期支付赡养费的罚款总额如何计算?

Як розрахувати неустойку на аліменти?如何计算赡养费罚款?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?如何以NBU的两倍计算罚款?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?NBU的贴现率如何计算罚金?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?如何计算总通胀指数?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?延迟支付消耗的水电费的责任是什么?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?每天的罚款百分比公式是多少?

Яка формула пені у відсотках річних?每年按百分比计算的罚款公式是什么?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?计算欠税额罚款的公式是什么?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?计算通货膨胀损失的公式是什么?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?赡养费的计息程序是什么?

Який розмір пені на суму податкового боргу?税收债务数额的利息是多少?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?向法院申请追讨公用事业债务的时效是什么?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?向法院申请收取公用事业罚款的时效是什么?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?什么规范性文件规定了合同中制裁的确立?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?诉讼费用是多少?

Які правові підстави виникнення неустойки?处罚的法律依据是什么?

Які підстави нарахування 3% річних?每年收取 3% 的费用的理由是什么?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?逾期履行法律规定的义务会受到哪些处罚?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?经济关系中规定了哪些制裁措施?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?民法规定了哪些制裁措施?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. 法律计算器是一个有用的工具,可根据乌克兰及其他国家的现行立法简化和优化法律计算的实施。

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. 根据您的需要,您可以使用单独的或合并的计算器。

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. 一般来说,个人计算器的功能将满足大多数需求,但对于专业律师来说,有一个专业的解决方案。专业计算器提供综合计算,允许您计算主要文件清单上的债务,考虑到法律要求,指定个人期限,设置个人参数,并允许您保存计算以供进一步编辑和重新计算。专业计算器将让您轻松执行复杂的计算,以方便的格式下载文件,进行必要的更改并毫不费力地附加到法律文件包中。

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): 支持以下类型的计算(列表不断扩大)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;计算一项或多项义务的债务金额;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;债务金额的应计通货膨胀;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;延迟履行义务每年应计 3%;
 • нарахування процентів за користування коштами ;使用资金产生的利息;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;以利息或 NBU 利率的形式延迟履行货币义务的应计利息;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;应计利息金额为 NBU 贴现率的两倍;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;应计利息金额为 NBU 贴现率的 120%;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;每天 0.01% 的公用事业利息;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .延迟支付赡养费的应计利息。
 • та інші ...和别的 ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: 计算是在考虑当前数据的情况下进行的,包括

 • індекси інфляції ,通货膨胀指数,
 • облікові ставки НБУ ,NBU折扣率,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,一般和特别诉讼时效,
 • норми законодавства.立法规范。

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: 文本文档形式的计算结果包括

 • підсумок розрахунку;计算结果;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;带有文件清单和债务计算的表格;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;适用条款和应计制裁的规范性证明;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;计算中使用的公式;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;根据用户数据和官方指数计算制裁的表格;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.附件:NBU 通胀指数和/或所需时期贴现率的官方数据。

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент