Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Simgenin üzerine geldiğinizde açılır araç ipuçları görünür. İpucunu çağırmak için dokunmatik ekranlarda ilgili simgeye tek bir dokunuş yapın.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Çevirinizi önermek için uygun simgeye çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Çeviri sayfanın metninde görüntüleniyorsa, çevirinin kendi sürümünüzü sunmak için ilgili çeviri bloğuna çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Yakında [geliştirme aşamasında]

Калькулятор знаходиться у розробці.Hesap makinesi geliştirme aşamasındadır.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.[Hızlandır] düğmesine tıklayarak işi hızlandırmak için geliştiricilerin dikkatini çekebilirsiniz. Ayrıca, bir mesaj almak için bunu aşağıdaki uygun alanda belirtin.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуBaşlamak için bu hesap makinesine e-posta gönderin

Контактна інформаціяİletişim bilgileri

Пошта, на яку буде вислане повідомленняMesajın gönderileceği mail

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:En son incelemeler

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Geçici iş göremezlik, tedavi ve rehabilitasyonun etkisi altında geçici olarak geri dönüşü olan iş göremezlik (doğum, karantina, hasta bakımı vb.) bir engelli grubunun iyileşmesine veya kurulmasına kadar ve diğer sebeplerin olması durumunda - işten çıkarılma sebeplerinin sonuna kadar sürer. Sigortalı kişilerin geçici iş göremezlikleri, iş göremezlik belgesi ile belgelenir (geçici iş göremezlik incelemesi Yönetmeliğinin 1.3 paragrafı).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalıya, Ukrayna Kanununun 22. maddesi uyarınca sigortalı olaylardan birinin gerçekleşmesi durumunda, ücret kaybını (gelir) tamamen veya kısmen telafi eden maddi destek şeklinde sağlanır. Zorunlu Devlet Sosyal Sigortası".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.Sigortalının işten çıkarılmasının hukuka aykırılığına ilişkin anlaşmazlığın çözümlendiği süre içinde geçici olarak iş göremezlik halinde olması halinde, ilgili merci tarafından karar tarihinden itibaren sigortalının çalışmaya devam etmesine bağlı olarak iş göremezlik ödeneği sağlanır.

Розрахунковий період для отримання допомогиYardım için tahmini süre

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиYardım için sınırlama süresi

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Geçici iş göremezlik ödeneği, başvuruda bulunan çalışanlara, iyileşme (maluliyet) gününün geldiği ayı takip eden en geç 12 tam ay içinde sağlanır. İlk beş günlük geçici iş göremezlik süresinin işveren tarafından ödenmesi için herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur.

Обчислення середньоденної заробітної платиOrtalama günlük ücretin hesaplanması

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Hastane günlük ortalama maaşı her iş yeri için (temel, yarı zamanlı) ayrı ayrı belirlenir.

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Ortalama günlük ücret (gelir, nakit yardımlar), zorunlu devlet sosyal sigortasına ve / veya sigorta primlerine tek bir katkı tahakkuk eden hesaplama dönemi (12 takvim ayı) için tahakkuk eden maaşın (gelir, nakit yardımlar) bölünmesiyle hesaplanır. ilgili türleri zorunlu devlet sosyal sigortası (bundan sonra - tek katkı payı ve / veya sigorta primleri), istihdamın takvim günü sayısı - sigorta türlerine göre - çalışma süresi, medeni hukuk sözleşmeleri kapsamında işin (hizmetlerin) performansı , hizmet, işlem, iş veya bu tür faaliyetlerden doğrudan gelir elde edilmesi ile ilgili diğer faaliyetler) hesaplama döneminde geçerli sebeplerle çalışılmayan takvim günleri dikkate alınmadan,- tıbbi görüşe göre, çocuk üç ve altı yaşına gelene kadar geçici iş göremezlik, analık izni, çocuk bakım izni, ücretsiz izin (bundan sonra - iyi sebepler).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Sigortalının haklı sebeplerle çalışmadığı uzlaşma dönemi ayları (ilk günden ilk güne kadar) uzlaşma süresinden hariç tutulur.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Hastane ortalama günlük maaşının hesaplanması, maaşın bir parçası olarak SRS tahsilat tabanına dahil edilen ödemeleri (temel maaş, ek ücretler, ikramiyeler, ödenekler, tatil, teşvik ve tazminat) içerir.

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Bordroya dahil olmayan ödemeler (hastane, doğum, bir defalık tıbbi yardım) hastane ödemelerinin hesaplanmasına dahil edilmez. Tüm ödemeler tahakkuk ettikleri aya bağlıdır ve SDR Raporuna yansıtılır. Tatiller, tahakkuk ettikleri ayları ifade eder.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіGeçici sakatlık ödeneği miktarı

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Koronavirüs hastalığının (COVID-19) ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerle bağlantılı olarak sağlık tesislerinde ve tıbbi gözetim altında kendi kendine tecritte bulunan kişiler, ayrıca salgınlarının ve salgınlarının lokalizasyonu ve ortadan kaldırılması , - Hizmet süresine bakılmaksızın ortalama maaşın (gelirin) yüzde 50'si.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Aylık geçici maluliyet yardımlarının miktarı (hasta bir çocuğun veya hasta bir aile üyesinin bakımı dahil), sigorta primlerinin Ukrayna Sosyal Sigorta Fonuna ödendiği tek katkı payının azami miktarını aşmamalıdır.

Нормативні документиYönetmelikler

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор лікарняних калькулятор нарахування лікарняних калькулятор страховий стаж для лікарняних розрахунок лікарняних онлайн онлайрозрахунок лікарняних валютный калькулятор калькулятор валют онлайн калькулятор лікарняних калькулятор стажу для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності онлайн розрахунок лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор лікарняних онлайн калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент