Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Simgenin üzerine geldiğinizde açılır araç ipuçları görünür. İpucunu çağırmak için dokunmatik ekranlarda ilgili simgeye tek bir dokunuş yapın.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Çevirinizi önermek için uygun simgeye çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Çeviri sayfanın metninde görüntüleniyorsa, çevirinin kendi sürümünüzü sunmak için ilgili çeviri bloğuna çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняYasal düzenleme konusundaki ilişkilerin türü

Тип позовних вимогTalep türü

Додаткові параметри Ek parametreler

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуKarantina süresinin askıya alınmasını dikkate alarak

Контактна інформаціяİletişim bilgileri

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиHesaplama sonucunun gönderileceği postanın yanı sıra ikramiye tahakkuk ettirilecektir.

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:En son incelemeler

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Hesap makinesi karantina süresini hesaba katar (isteğe bağlı)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından kurulan karantina sırasında, zamanaşımı, salgın hastalıkların, koronavirüs pandemilerinin (COVID-19) ortaya çıkmasını, yayılmasını ve yayılmasını önlemek için alınan önlemler dikkate alınarak Ukrayna Yasası uyarınca hesaplanır. Koronavirüs hastalığının (COVID-19) yayılmasıyla bağlantılı olarak ek sosyal ve ekonomik garantiler sağlamak için Ukrayna'nın Bazı Mevzuatlarında Değişiklikler "№ 540-IX, 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Zaman aşımı, bir kişinin medeni haklarını veya çıkarlarını korumak için mahkemeye başvurabileceği süredir (Ukrayna Medeni Kanununun 256. Maddesi).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Zamanaşımının temelleri, Ukrayna Medeni Kanununun 19. Bölümünde verilmektedir. Zaman aşımı, Ukrayna Merkez Komitesi normlarına göre genel ve özel olarak ayrılmıştır.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Genel zamanaşımı süresi üç yıl olarak belirlenmiştir (Ukrayna Medeni Kanununun 257. Maddesi).

Перебіг позовної давностіzamanaşımı

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Zaman aşımı, kişinin hakkının ihlal edildiğini veya ihlal eden kişi hakkında öğrendiği veya öğrenebileceği günden itibaren başlar (Ukrayna Medeni Kanununun 261. maddesi).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Zamanaşımı, bir kişinin borcunun veya diğer yükümlülüğünün tanınmasını gösteren bir eylemin komisyonu ile kesintiye uğrar. Bir kişi birkaç borçludan birine karşı dava açarsa ve dava konusu davacının haklı olduğu alacağın sadece bir kısmıysa (Medeni Kanun'un 264. maddesinin 1. ve 2. bölümleri) zamanaşımı kesintiye uğrar. Ukrayna Kodu). Dolayısıyla, zamanaşımının kesintiye uğraması, belirli eylemler (veya borçlunun bir borcu veya başka bir yükümlülüğü kabul ettiğinin teyidi veya alacaklının bir veya daha fazla borçluya karşı alacağı talebi) sonucunda ilgili sürenin sona erdiği anlamına gelir. Böyle bir kesintiden sonra, zamanaşımı, borçlunun bir borcu veya başka bir yükümlülüğü kabul ettiğinin teyidini takip eden gün veya alacaklının bir veya daha fazla borçluya (hukuki durum,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Ukrayna Medeni Kanunu'nun 264. Maddesine göre, zamanaşımının kesilmesi, kesintiden önce ve sonra olmak üzere iki dönem sağlar. Yeni dönem, orijinal terimin kesintiye uğradığı andan itibaren hemen başlar. Zamanaşımının kesintiye uğramasının gerekçeleri kapsamlıdır ve genişletilmiş yoruma tabi değildir.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Sanata göre. Ukrayna Medeni Kanunu'nun 263. maddesi, zamanaşımı askıya alınır: 1) iddianın sunulması bu koşullar altında olağanüstü veya kaçınılmaz bir olay tarafından engellendiyse (mücbir sebep); 2) yükümlülüğün yerine getirilmesinin (moratoryum) kanunla belirlenen gerekçelerle ertelenmesi durumunda; 3) ilgili ilişkileri düzenleyen yasa veya diğer normatif yasal düzenlemelerin askıya alınması durumunda; 4) Davacı veya davalı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine veya kanuna uygun olarak kurulan ve sıkıyönetime devredilen diğer askeri oluşumlara üye ise. Bu koşulların oluşması halinde, zamanaşımı bu koşulların süresi boyunca askıya alınır. Zamanaşımının durdurulmasına esas teşkil eden hallerin sona erdiği tarihten itibaren, zamanaşımına uğramadan önce geçen süre dikkate alınarak zamanaşımı devam eder.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Hak talebinin dikkate alınmadan terk edilmesi zamanaşımı süresini durdurmaz.

Застосування позовної давностіZamanaşımı uygulaması

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Mahkeme, yalnızca iddiayı yerine getirmek için nedenler olduğunda zamanaşımı süresini uygular. Yani, zaman aşımını uygulamadan önce, mahkeme, mahkemeye başvurduğu korunması için davacının hakkının veya yasal olarak korunan menfaatinin olup olmadığını mahkeme kararında bulmalı ve belirtmelidir. Böyle bir hak veya menfaat ihlal edilmezse, mahkeme asılsızlığı nedeniyle iddiayı yerine getirmeyi reddeder. Ancak kişinin haklarının veya hukuken korunan menfaatlerinin ihlal edildiğinin, ancak zamanaşımı süresinin dolması ve uyuşmazlığın diğer tarafının beyanda bulunması halinde mahkeme, zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle talebi reddeder. . Mahkemelerin uyuşmazlıklardaki konumu budur (özellikle, 22 Mayıs 2018 tarihli Yüksek Mahkeme Büyük Dairesi'nin 369/6892/15-ts davasındaki kararı,

Спеціальна позовна давністьÖzel zaman aşımı

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Ukrayna Medeni Kanununun 258. Maddesi, belirli talep türleri için kanunun özel bir zaman aşımı süresi belirleyebileceğini şart koşar: üç yıllık genel zamanaşımı süresine kıyasla daha kısa veya daha uzun.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Özel zamanaşımı süresi, Ukrayna Merkez Komitesi normları, Ukrayna Aile Kanunu normları, Ukrayna İş Kanunları Kanunu, Ukrayna Kanunları tarafından sağlanmaktadır.

Судова практикаadli uygulama

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Zamanaşımının uygulanması konusu her bir özel durumdaki koşullara bağlı olmakla birlikte, bu konu Yargıtay tarafından defalarca gözden geçirilmiştir.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Yüksek Mahkeme Büyük Dairesi, nihai olarak, borçlunun parasal bir yükümlülüğü yerine getirmemesinin alacaklıya, tüm gecikme süresi için Ukrayna Medeni Kanunu'nun 625. Devam eden bir suçtur. yıllık yüzde, parasal yükümlülüğün ihlal edildiği andan ortadan kalkmasına kadar ortaya çıkar ve borçlunun asli yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, bu tür bir iddianın sunulmasından önceki son üç yıl ile sınırlıdır (karar 08.11.2019 № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Yargıtay Büyük Dairesi'nin hukuki görüşüne göre, kanun, zamanaşımı ile bireysel hakların ihlaline ilişkin bir mahkeme kararının kabulü arasında bağlantı kurmamaktadır. Bu nedenle zamanaşımı, davacının hakkının ihlal edildiğini öğrendiği veya öğrenebileceği tarihten itibaren başlar, ihlalin mahkeme kararı ile tespit edildiği tarihten itibaren değil. Kanun ayrıca, ne davacının mülküyle ilgili belirli işlemlerin sonuçlandırılmasıyla ne de davacının mülküne yasadışı olarak el koyan suçlunun mülkün fiilen devriyle, haklı çıkarma iddiasındaki zaman aşımını bağlamaz (26.11 sayılı karar). .2019, dava 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Ukrayna Medeni Kanunu'nun 261. Maddesinde kullanılan "öğrenilmiş" ve "öğrenebilir" terimleri - Yüksek Mahkeme Büyük Dairesi, bu terimlerin karşılaştırmalı bir analizinin, bir kişinin olasılık ve yükümlülüğüne ilişkin bir karine sonucuna varmak için temel oluşturduğunu belirtti. mülkiyet haklarının durumunu bilmek. Bu nedenle davacının medeni hukukunun ihlalinden habersiz olduğunun ve bu nedenle mahkemede koruma talebinde bulunmadığının kanıtlanması yeterli değildir. Davacı ayrıca medeni haklarının ihlal edildiğini öğrenemediğini de kanıtlamalıdır (487/10132/14-ts davasında 11 Eylül 2019 tarihli karar).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
розрахунок строку позовної давності covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності карантин розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid термін позовної давності за жкх covid-19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент