Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Simgenin üzerine geldiğinizde açılır araç ipuçları görünür. İpucunu çağırmak için dokunmatik ekranlarda ilgili simgeye tek bir dokunuş yapın.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Çevirinizi önermek için uygun simgeye çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Çeviri sayfanın metninde görüntüleniyorsa, çevirinin kendi sürümünüzü sunmak için ilgili çeviri bloğuna çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Başlangıç ​​tarihi (dahil)

Кінцева дата (включно)Bitiş tarihi (dahil)

Додаткові параметри Ek parametreler

Точність, знаки після комиDoğruluk, ondalık basamaklar

Контактна інформаціяİletişim bilgileri

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиHesaplama sonucunun gönderileceği postanın yanı sıra ikramiye tahakkuk ettirilecektir.

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:En son incelemeler

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Enflasyon - mal ve hizmetler için artan fiyatların eşlik ettiği para ve nakit dışı fonların değer kaybı. Enflasyon endeksi, enflasyon oranını karakterize eden en önemli göstergedir. Enflasyon endeksi (tüketici fiyat endeksi), belirli bir süre boyunca nüfus için mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki değişikliği karakterize eden bir göstergedir. Enflasyon endeksi, enflasyon oranını karakterize eden en önemli göstergedir.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Ukrayna'da enflasyon endeksi 1991'den beri hesaplanmaktadır. Hesaplama, Ukrayna Devlet İstatistik Servisi Fiyat İstatistikleri Departmanı tarafından ülkenin bölge ve şehirlerindeki tüketici pazarında fiyatların ve malların aylık olarak kaydedilmesiyle elde edilen fiyatlardaki değişikliklere ilişkin veriler temelinde yapılır. Tüketici fiyat endeksinin hesaplandığı tüketici temsili mal seti, 136 ürün gıda ürünü, 147 ürün gıda dışı ürün ve 52 tür hizmet dahil olmak üzere 335 ürün (hizmet) içerir.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Enflasyon endeksi fiyat süreçlerini analiz etmek ve tahmin etmek için kullanılır, yani: parasal gelirin revizyonu, kiranın yeniden hesaplanması, borç tutarlarının yargı kararlarına göre yeniden hesaplanması, parasal gelirin endekslenmesi, reel ve diğer göstergelerde nominal ücretlerin yeniden hesaplanması.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Alacaklının, enflasyon endeksini dikkate alarak borcun ödenmesini talep etme hakkı, özü, alacaklının maddi zararlarını parasal fonların amortismanından tazmin etmek olan mülkiyet haklarını ve çıkarlarını korumanın bir yoludur. Böylece, enflasyon artışı borç miktarına tahakkuk ettirilir ve parasal yükümlülüklerin kötü niyetle yerine getirilmesindeki kayıpların bir tür telafisidir.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Ukrayna Medeni Kanunu'nun 625. maddesinin ikinci bölümüne göre, parasal yükümlülüğünü geciktiren borçlu, alacaklının talebi üzerine, tüm dönem için belirlenen enflasyon endeksini dikkate alarak borç miktarını ödemekle yükümlüdür. gecikme.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Enflasyon endeksi dikkate alınarak borç tutarı, bazı dönemlerde enflasyon endeksinin birden az olup olmadığına bakılmaksızın (yani enflasyon değil deflasyon vardı) gecikmenin her ay (yıl) için enflasyon endeksine göre hesaplanmalıdır. [Ukrayna Yüksek Ekonomi Mahkemesi'nin 05.04.2011 № 23/466 tarihli kararı ve Ukrayna Yüksek Mahkemesi'nin 03.04.1997 № 62-97 tarihli "Mahkeme davalarında enflasyon endekslerini uygulama prosedürüne ilişkin tavsiyeler" yazısı].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Enflasyon kayıpları, borç tutarının vadesi geçmiş ödeme dönemine ilişkin toplam enflasyon endeksi ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu durumda ayın 1 ila 15 günü arasında oluşan borç tutarı bu ay dikkate alınarak endekslenir ve borç tutarı ayın 16 ila 31 günü arasında oluşmuşsa bir sonraki ay hesaplamaya başlar. Aynı şekilde, borcun ayın 1. gününden 15. gününe kadar ödenmesi durumunda bu ay dikkate alınmadan enflasyon zararları, ayın 16. gününden 31. gününe kadar ise enflasyon zararları bu dikkate alınarak hesaplanır. 17.07.2012 01-06 / 928/2012 tarihinden itibaren ayrı maddi hukuk normları).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Toplam enflasyon endeksi formülle hesaplanır

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Kümülatif Enflasyon Endeksi] = [Endeks 1 (%)] x [Endeks 2 (%)] x [Endeks 3 (%)] x ... x [Endeks N (%)]
Neresi:
[Toplam enflasyon endeksi] - belirli bir dönem için toplam enflasyon endeksi.
[İndeks 1 (%)] - dönemin ilk ayı için enflasyon endeksi.
[İndeks 2 (%)] - dönemin ikinci ayı için enflasyon endeksi.
[İndeks 3 (%)] - dönemin üçüncü ayı için enflasyon endeksi.
[Endeks N (%)] - dönemin son ayı için enflasyon endeksi.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Кількість днів Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент