Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Simgenin üzerine geldiğinizde açılır araç ipuçları görünür. İpucunu çağırmak için dokunmatik ekranlarda ilgili simgeye tek bir dokunuş yapın.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Çevirinizi önermek için uygun simgeye çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Çeviri sayfanın metninde görüntüleniyorsa, çevirinin kendi sürümünüzü sunmak için ilgili çeviri bloğuna çift tıklayın / dokunun veya Ctrl + tıklayın.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяEnflasyonun tahakkuk ettiği tutar

Дата початку періодуDönem başlangıç ​​tarihi

Дата кінця періодуDönem bitiş tarihi

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниArt'a göre enflasyonist kayıplar. Ukrayna Medeni Kanunu'nun 625'i

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуToplam enflasyon endeksi, borcun bulunduğu dönem için aylık endekslerin çarpılmasıyla hesaplanır.

Контактна інформаціяİletişim bilgileri

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиHesaplama sonucunun gönderileceği postanın yanı sıra ikramiye tahakkuk ettirilecektir.

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:En son incelemeler

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Uyarı!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen karantina süresi boyunca zamanaşımı süresinin hesaplanmasının özelliklerini dikkate almak için aşağıdaki hesaplayıcıları kullanın.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Ukrayna Medeni Kanunu'nun 625. maddesinin ikinci bölümüne göre, parasal yükümlülüğünü geciktiren borçlu, alacaklının talebi üzerine, tüm dönem için belirlenen enflasyon endeksini dikkate alarak borç miktarını ödemekle yükümlüdür. gecikme.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Enflasyon endeksi dikkate alınarak borç tutarı, bazı dönemlerde enflasyon endeksinin birden az olup olmadığına bakılmaksızın (yani enflasyon değil deflasyon vardı) gecikmenin her ay (yıl) için enflasyon endeksine göre hesaplanmalıdır. [Ukrayna Yüksek Ekonomi Mahkemesi'nin 05.04.2011 № 23/466 tarihli kararı ve Ukrayna Yüksek Mahkemesi'nin 03.04.1997 № 62-97 tarihli "Mahkeme davalarında enflasyon endekslerini uygulama prosedürüne ilişkin tavsiyeler" yazısı].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Enflasyon kayıpları, borç tutarının vadesi geçmiş ödeme dönemine ilişkin toplam enflasyon endeksi ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ayın 1 ila 15 günü arasında oluşan borç tutarı bu ay dikkate alınarak endekslenir ve borç tutarı ayın 16 ila 31 günü arasında oluşmuşsa bir sonraki ay hesaplamaya başlar. Benzer şekilde, borcun ayın 1 ila 15 günü arasında ödenmesi durumunda bu ay dikkate alınmadan enflasyon zararları, ayın 16 ila 31 günü arasında ise bu ay dikkate alınarak enflasyon zararları hesaplanır. Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi'nin uygulaması 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012'den ayrı maddi hukuk normları).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Alacaklının, enflasyon endeksini dikkate alarak borcun ödenmesini talep etme yasal hakkı, özü, alacaklının enflasyon nedeniyle fonların değer kaybetmesinden kaynaklanan maddi kayıplarını telafi etmek olan mülkiyet haklarını ve çıkarlarını korumanın yollarıdır. Böylece, enflasyon artışı borç miktarına tahakkuk ettirilir ve parasal yükümlülüklerin kötü niyetle yerine getirilmesindeki kayıpların bir tür telafisidir.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). Yükümlülük, uygun performansla sona erer (Ukrayna Medeni Kanununun 599. Maddesi). Aynı zamanda, mevcut mevzuat, parasal bir yükümlülüğün sona ermesini, yerleşik enflasyon endeksini dikkate alarak alacak tahsiline ilişkin bir mahkeme kararının varlığı veya böyle bir kararı uygulamak için icra takibinin açılması ile ilişkilendirmemektedir (bkz. 04.07.2011 № 13/210 / 10 ve 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 tarihli Ukrayna ve 16.03.2011 № 11/109 tarihli Ukrayna Yüksek Ekonomi Mahkemesi kararı.

Розраховується за формулою: Formül tarafından hesaplanan

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Enflasyon ücretleri] = [Borç tutarı] × [Enflasyon endeksi (%)] / %100 - [Borç tutarı]
Neresi:
[Borç tutarı] - vadesi geçmiş borç miktarı.
[Enflasyon endeksi (%)] - dönem için aylık endekslerin çarpımı.

Як розрахувати?Nasıl hesaplanır?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок інфляційних втрат онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних та 3 річних калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних онлайн розрахунок інфляційних втрат приклад калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних нарахувань стягнення 3 річних та інфляційних калькулятор інфляційних калькулятор інфляційних втрат та 3 річних порядок нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних калькулятор розрахунку інфляційних втрат інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних калькулятор 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат нарахування інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних онлайн калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків розрахунок інфляційних збитків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент