Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняSuma, na ktorú sa pripočítava pokuta

Дата початку періодуDátum začiatku obdobia

Дата кінця періодуDátum ukončenia obdobia

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01 % z výšky dlhu za každý deň, bez použitia ust. 232 Občianskeho zákonníka Ukrajiny

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Výstraha!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocou nasledujúcich kalkulačiek zohľadnite zvláštnosti výpočtu premlčacej doby počas karanténneho obdobia ustanoveného kabinetom ministrov Ukrajiny.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. Pokuta za bývanie a komunálne služby je sankcia za nedodržanie podmienok platby za verejné služby. Časovo sa rozlišuje podľa výšky dlhu za každý deň omeškania s platbou za bývanie a komunálne služby.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. V súlade s požiadavkami čl. 26 zákona o bývaní a komunálnych službách, v prípade omeškania platieb za bývanie a komunálne služby je spotrebiteľ povinný zaplatiť penále vo výške určenej v zmluve, najviac však 0,01 percenta z dlhu za každý deň omeškania. Celková výška zaplatených úrokov nesmie presiahnuť 100 percent celkovej výšky dlhu.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Časové rozlíšenie úrokov sa začína prvým pracovným dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty na úhradu bytov a komunálnych služieb.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. Pokuta sa nekumuluje, ak štát dlhuje za dávky a dotácie na bývanie poskytované obyvateľstvu a/alebo má spotrebiteľ riadne potvrdené nedoplatky na mzde.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podľa požiadaviek čl. 547 Občianskeho zákonníka Ukrajiny transakcie na zabezpečenie plnenia záväzkov sa vykonáva písomne.
Podľa článku 549 Občianskeho zákonníka Ukrajiny sankcia (pokuta) je peňažná suma alebo iný majetok, ktorý musí dlžník previesť na veriteľa v prípade porušenia povinnosti dlžníkom. Penále je penále vypočítané ako percento zo sumy omeškaného peňažného záväzku za každý deň omeškania.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za porušenie podmienok peňažného záväzku má veriteľ právo uplatniť peňažné sankcie, najmä pokutu vo výške určenej v zmluve.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penále je penále vypočítané ako percento zo sumy omeškaného peňažného záväzku za každý deň omeškania. Úroky z úrokov sa nepripisujú. Zaplatenie pokuty nezbavuje dlžníka jeho vecnej povinnosti.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: Pokuta vo výške 0,01 % z výšky dlhu za každý deň sa vypočíta podľa vzorca

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Pokuta] = [Výška dlhu] × 0,01 % / 100 % × [Počet dní]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti.
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Корисні калькулятори:

Подвійна ставка НБУ Інфляція, проценти, пеня Позовна давність Юридичний Калькулятор інфляції
Дивіться також:
розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості санкції за комунальні послуги sars-cov-2 пеня за комунальні послуги санкції за комунальні послуги covid19 розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції розмір пені за кожен день прострочки розрахунків розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину санкції за комунальні послуги ковід як розрахувати 3 річних від суми боргу борг за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 санкції за комунальні послуги covid-19 розрахувати комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину комунальні послуги" санкції за комунальні послуги калькулятор пільг на комунальні послуги

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент