Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняSuma, na ktorú sa pripočítava pokuta

грн.

Дата початку періодуDátum začiatku obdobia

Дата кінця періодуDátum ukončenia obdobia

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниPodľa článku 196 Zákona o rodine Ukrajiny

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1 % zo sumy nezaplateného výživného za každý deň omeškania odo dňa omeškania s platením výživného do dňa ich úplného splatenia alebo do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o uložení penále, najviac však do výšky 100 % dlh

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Podľa článku 196 Zákona o rodine Ukrajiny v prípade nedoplatku osoby, ktorá je povinná platiť výživné na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody rodičov, má príjemca výživného nárok na penále (penále) vo výške jedného percenta zo sumy výživného. nezaplatené výživné za každý deň omeškania odo dňa omeškania s platením výživného do dňa ich úplného splatenia alebo do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o uložení penále, najviac však do výšky 100 percent dlhu.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. Pravidlo vymáhania penále (penále) vo výške jedného percenta zo sumy nezaplateného výživného za každý deň omeškania znamená, že pri výpočte celkovej výšky penále za omeškanie s platením výživného sa zohľadňuje výška nezaplateného výživného a počet dní v omeškaní. Vzhľadom na to, že výživné sa pripisuje mesačne, lehota tejto povinnosti bude rôzna, teda aj počet dní omeškania sa bude líšiť v závislosti od počtu dní v mesiaci. Tzn., že penále za omeškanie s platením výživného sa musí napočítať na celú sumu nezaplateného výživného za každý deň omeškania s jeho platbou a jeho časové rozlíšenie nie je obmedzené na mesiac, v ktorom k vymáhaniu nedošlo.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Celková výška penále za neplatenie alebo oneskorené platenie výživného by sa preto mala vypočítať podľa vzorca

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1 % x Q1) + (A2 x 1 % x Q2) + (. (An x 1 % x Qn),
kde:
p - celková výška penále za neplatenie alebo oneskorené platenie výživného, ​​vypočítaná žalobcom v čase podania žaloby;
A1 - naakumulovaná suma výživného za prvý mesiac;
Q1 - počet dní omeškania na výživnom za prvý mesiac;
A2 - naakumulovaná suma výživného za druhý mesiac;
Q2 - počet dní omeškania na výživnom za druhý mesiac;
- naakumulovaná výška výživného za posledný mesiac pred podaním žaloby;
Qn - počet dní omeškania na výživnom za posledný mesiac.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Penále za omeškanie na výživnom sa pripočítava z celej sumy nezaplateného výživného za každý deň omeškania s jeho platbou a jeho časové rozlíšenie nie je obmedzené na mesiac, v ktorom k vymáhaniu nedošlo.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Preto je povinnosť platiť výživné periodická a musí sa vykonávať mesačne, takže pri posudzovaní sporov o vymáhanie podľa prvej časti článku 196 IC Ukrajiny trest nezaplateného výživného musí súd určiť výšku nezaplateného výživného pre každého týchto pravidelných platieb určiť lehotu, do ktorej mala byť každá z týchto povinností splnená, a s prihliadnutím na ustanovené - vypočítať výšku úrokov na základe výšky nezaplateného výživného za každý mesiac oddelene odo dňa porušenia výživné platiteľom až do rozhodnutia súdu o vyberaní úrokov, pričom sa suma naakumulovaných úrokov za každú z omeškaných platieb spočíta a určí sa ich celková výška.

Як розрахувати?Ako vypočítať?
Дивіться також:
приклад розрахунку пені по аліментам калькулятор пені по аліментам калькулятор по сплаті аліментів розрахунок пені по аліментам пеня по аліментам калькулятор індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор аліментів як розрахувати пеню по аліментам індексація аліментів калькулятор розрахунку пені по аліментам розрахунок пені по аліментам онлайн розмір аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор заборгованості по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам пеня за несплату аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок аліментів нарахування аліментів стягнення пені по аліментам сумма заборгованості по аліментам калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів калькулятор як дізнатись суму заборгованості по аліментам

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент